#E3E6DC

Aanpak: Blijf voor de jeugd

Dreig je jouw baan als jeugdwerker te verliezen? Of ben je op zoek naar een volgende stap in je carrière binnen jeugdzorg? Er zijn volop kansen voor jou binnen de sector. Maar daarvoor is wel inzicht nodig in de mogelijkheden en de mooie functies binnen de sector. Daar moeten we dus iets mee. Alles in het werk voor meer inzicht door overzicht.

De werkgelegenheid binnen jeugdhulp is een woelige wereld. Aan de ene kant is er hoog verloop, hoog verzuim en een te kort aan arbeidskrachten. Aan de andere kant is er ook een financieel tekort waardoor bezuinigingen op personeel onvermijdelijk zijn. Dit geeft onrust en heeft in sommige gevallen zelfs een negatief bijeffect op collega’s die wél op een stabiele plek zitten.

Ons doel: boventallige jeugdwerkers behouden
Daarom willen wij alle kansen en mogelijkheden voor jeugdwerkers in beeld brengen en beschikbaar maken. En zo jeugdwerkers behouden voor de jeugd. De uitdaging is om jeugdwerkers en jeugdhulporganisaties te leren verder te kijken dan de eigen organisatie. We investeren in werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers enerzijds en oplossingen voor organisaties met over-dan wel ondercapaciteit anderzijds. Zo voorkomen we het verlies van goede professionals aan andere sectoren. Samen streven we naar een stabiele sector.

Onze aanpak: doelgericht handelen in jeugdhulp
We richten ons vooral op diegenen wiens baan echt op de tocht staat. Maar we houden hierbij uiteraard rekening met het bredere effect van onzekerheid en onrust binnen een organisatie. Medewerkers bewegen soms te vroeg of onterecht en soms nog in de nasleep van een reorganisatie. We stimuleren jeugdwerkers om te kijken naar hun loopbaan. Zichzelf vragen te laten stellen als ‘Zit ik nog op mijn plek?’ ‘Heb ik ambities naar iets anders?’ ‘Welke functies en jeugdhulporganisaties zijn er nog meer?’ om doelgericht te handelen en impulsieve reacties te voorkomen.

Onze bijdrage: een landelijke voorziening
Het project is geslaagd als elke jeugdhulpprofessional met een onzekere arbeidsmarktpositie zich geholpen, geïnspireerd en gefaciliteerd voelt dankzij meer inzicht in alle kansen en mogelijkheden binnen de sector. Daartoe bouwen we aan een landelijke voorziening vanuit het oogpunt van de jeugdhulpprofessional. We gaan uit van twee perspectieven, de organisatie en de medewerkers. We halen behoeftes uit de praktijk op en kijken wat er al is. Concepten worden uitvoerig en inhoudelijk getoetst in actieonderzoek bij organisaties.

De voorwaarden voor dit project:

  • De behoeften worden in kaart gebracht door actiegericht onderzoek van de werkgroep in samenwerking met organisaties die al bezig zijn met inkrimping of reorganisatie.
  • Een landelijke voorziening helpt jeugdwerkers hun arbeidsmarktpositie inzichtelijk te maken. Want je kunt pas werken aan versterking van je positie als je weet waar je nu staat.
  • De voorziening helpt bij de oriëntatie op nieuw werk en speelt eventueel een rol bij het matchen van vraag en aanbod.
  • De voorziening moet meer bekendheid krijgen en binnen handbereik komen voor zowel werkgevers als medewerkers in de arbeidsmarkt jeugd.

Online verzamelplek van actueel aanbod
Op deze manier ondersteunen en faciliteren we niet alleen organisaties en hun medewerkers, maar versterken we ook de arbeidsmarkt met een actueel aanbod van kansen en banen op een online verzamelplek. Mogelijke tools en handvaten die onderdeel kunnen worden van de voorziening (te toetsen in het actieonderzoek):

  • Alle (op regio gesorteerde) vacatures in de sector
  • Loopbaanpaden en carrièreperspectief met opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
  • Do’s en don’ts voor organisaties bij begeleiding van medewerkers van werk-naar-werk.
  • Do’s en don’ts voor medewerkers die te maken krijgen met dreigende boventalligheid.
  • Inzicht in succesvolle organisatie overstijgende samenwerkingen.

Kortom, we stellen alles in het werk om professionals te behouden voor de jeugd.

Ook interessant

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.