#E3E6DC

Aanpak: Blijf voor de jeugd

Dreig je jouw baan als jeugdwerker te verliezen? Of ben je op zoek naar een volgende stap in je carrière binnen jeugdzorg? Er zijn volop kansen voor jou binnen de sector. Maar daarvoor is wel inzicht nodig in de mogelijkheden en de mooie functies binnen de sector. Daar werken we hard aan. Alles in het werk voor meer inzicht door overzicht.

De werkgelegenheid binnen jeugdhulp is een woelige wereld. Aan de ene kant is er hoog verloop, hoog verzuim en een te kort aan arbeidskrachten. Aan de andere kant is er ook een financieel tekort waardoor bezuinigingen op personeel onvermijdelijk zijn. Dit geeft onrust en heeft in sommige gevallen zelfs een negatief bijeffect op collega’s die wél op een stabiele plek zitten.

 

Ons doel: boventallige jeugdwerkers behouden

Daarom willen wij alle kansen en mogelijkheden voor jeugdwerkers in beeld brengen en beschikbaar maken. En zo jeugdwerkers behouden voor de jeugd. De uitdaging is om jeugdwerkers en jeugdhulporganisaties te leren verder te kijken dan de eigen organisatie. We investeren in werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers enerzijds en oplossingen voor organisaties met over-dan wel ondercapaciteit anderzijds. Zo voorkomen we het verlies van goede professionals aan andere sectoren. Samen streven we naar een stabiele sector.

 

Onze aanpak: in het werkveld op zoek naar behoeften en oplossingen

We richten ons vooral op diegenen wiens baan echt op de tocht staat. Maar we houden uiteraard ook rekening met medewerkers die niet op hun plek zitten vanwege werkdruk, werk-privébalans, of verandering van levensfase. We zijn d.m.v. een actieonderzoek het werkveld in getrokken om te spreken met professionals en organisaties. Wat hebben zij nodig om zichzelf vragen te laten stellen als ‘Zit ik nog op mijn plek?’, ‘Heb ik ambities naar iets anders?’, ‘Welke functies en jeugdhulporganisaties zijn er nog meer?’ en ‘Hoe kunnen we hen faciliteren inzicht te krijgen in alle kansen in de jeugdhulp?’.

 

Onze bijdrage: aandacht voor oplossingen, inzicht in kansen

Het project is geslaagd als elke jeugdhulpprofessional met een onzekere arbeidsmarktpositie zich geholpen, geïnspireerd en gefaciliteerd voelt dankzij meer inzicht in alle kansen en mogelijkheden binnen de sector. Daartoe hebben we gebouwd aan een landelijke vindplaats met inspiratie, ondersteuning en kansen voor professionals en organisaties. Uit actieonderzoek is gebleken welke thema’s van belang zijn voor behoud van professionals in de jeugdhulp; hier bieden we op de website informatie, links en tools voor aan. In het werkveld halen we verhalen op vanuit de perspectieven van professionals, HR-medewerkers, bestuurders, en we geven deze een landelijk podium. In een interactieve landkaart tonen we de regionale kansen voor organisaties en professionals.

 

De opbrengst van dit project:

  • Een podium voor verhalen over behoud in de jeugdhulp, aandacht voor perspectieven van werkgevers en professionals.
  • Inzicht voor professionals in loopbaankansen, begeleiding bij baanverlies en carrière-opties in de jeugdhulp.
  • Inzicht voor werkgevers in manieren om medewerkers te begeleiden, te behouden en binnen de sector uit te wisselen.
  • Aandacht voor organisatie-overstijgend denken en regionale samenwerking.

 

Opbrengsten tot nu toe:

Professionals die om verschillende redenen niet langer op hun plek zitten kunnen op www.blijfvoordejeugd.nl terecht voor tips, herkenbare verhalen, kansen in de regio, contactpersonen om mee te sparren en meer. Ook werkgevers worden er geïnspireerd door verhalen van regionale samenwerking of vinden er kansen om samen personeel te vinden en te behouden. We werken hard aan het verder uitbreiden van het aanbod aan verhalen, tips, links en tools. Ook doen we ons best om de thema’s direct onder de aandacht te brengen bij organisaties. Binnen een jeugdhulporganisatie doen we actieonderzoek naar de verschillende levensfasen van professionals en hoe je loopbaankansen hierop af kan stemmen. Binnen regio’s stimuleren we regionale samenwerking op het gebied van behoud.

Kortom, we blijven alles in het werk stellen om professionals te behouden voor de jeugd!

 

Ook interessant

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.