#f4dde6

Aanpak: Mbo’ers in jeugdhulp

Wat zijn de mogelijkheden, kansen en belemmeringen voor mbo-opgeleide professionals in jeugdhulp? Nu een hbo-opleiding steeds meer de norm lijkt te zijn in de sector? Welke mogelijkheden zijn er wél? En hoe ziet dat eruit? Om hier een goed beeld van te krijgen gaan we dit najaar de huidige praktijk verkennen rondom dit thema.

Ons doel: een beter overzicht van de huidige inzet van mbo’ers, maar ook een beter beeld van de kansen en mogelijkheden

In de brede jeugdhulp is sprake van arbeidsmarktkrapte die naar verwachting zal toenemen de komende jaren. Ook zien we een afname van het aandeel mbo-geschoolde professionals in jeugdhulp. Een grotere inzet van mbo-geschoolde professionals kan wellicht bijdragen aan het beperken van deze arbeidsmarktkrapte.

Wat gaan we doen? Allereerst willen we met een verkenning zicht krijgen op de stand van zaken van inzet van mbo-geschoolde professionals in de brede jeugdhulp. Daarnaast is het doel om zicht te krijgen op de wensen, mogelijkheden en obstakels die organisaties en professionals ervaren om meer mbo-geschoolde professionals in te zetten. Tenslotte kijken we naar mogelijkheden om dit ook echt in gang te zetten en onderzoeken we eventuele obstakels die we moeten overwinnen.

Tot slot kunnen de opgehaalde praktijkvoorbeelden organisaties in de brede jeugdzorg inspireren om meer gebruik te maken van mbo-opgeleide jeugdprofessionals.

 

Onze aanpak: een landelijke verkenning in de jeugdhulp

Een paar projectleden voeren een verkenning uit, waarin we in ieder geval vijf hoofvragen stellen:

 • Welk aandeel van professionals in de brede jeugdhulp heeft een hoogst behaalde opleiding op mbo-niveau en is daarmee nu werkzaam in een functie met cliënten in de jeugdhulp (en wat is hun opleidingsachtergrond)?
 • Vinden organisaties in de brede jeugdhulp het wenselijk en zien zij mogelijkheden om meer te gaan werken met mbo-geschoolde professionals?
 • Welke praktijkvoorbeelden zijn er te vinden rond het werken met (meer) mbo-geschoolde professionals in de brede jeugdhulp en aanpalende branches?
 • Hoe ontwikkelt zich het aantal studenten en gediplomeerden in relevante mo-opleidingen voor de brede jeugdhulp?
 • Wat zou er nodig zijn om te komen tot een grotere inzet van mbo-geschoolde medewerkers dan nu het geval is en wie heeft daar invloed op? Welke belemmeringen moeten hierbij worden overwonnen?

 

Ons resultaat: meer overzicht van kansen en mogelijkheden voor mbo’ers

We leveren aan het einde van 2021 een notitie op waarin bovenstaande vragen worden beantwoord. Daarnaast verzamelen we praktijkvoorbeelden van initiatieven rond de inzet van mbo-ers in functies waarin wordt gewerkt met cliënten, die we vervolgens delen met de hele sector.

 

Opbrengsten tot nu toe:

 

 

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

  Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
  Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
  Wil je meer informatie? Klik dan hier.