#FBF3DF

Aanpak: aantrekkelijke organisatie

Een organisatie die goed is voor zijn medewerkers. Waar motivatie en voldoening elkaar ontmoeten. Waar onderlinge verbinding en saamhorigheid heerst, je persoonlijke visie en inzet wordt gewaardeerd en je de ruimte ervaart om je te ontwikkelen in een inspirerende omgeving. Dat willen we voor jeugdhulporganisaties in Nederland. Alles in het werk voor die organisatie waar iedereen wil werken en zich gesteund voelt net dat stapje extra stapje te zetten.

Ons doel: aantrekkelijke jeugdhulporganisaties
Als we jeugdhulporganisaties aantrekkelijker maken voor talent, pakken we het grote verloop en de verzuimcijfers aan. Maar wanneer denkt dat (werkzoekend) talent “Dáár moet ik binnen zien te komen?” En als dat dan gelukt is, hoe zorgen we dat ze met plezier blijven werken? Wij gaan op zoek naar dé ingrediënten voor blij en blijvend talent.

Onze uitdaging: het toepasbaar maken van goed werkgeverschap
Als we kijken naar voorbeeldorganisaties die als ‘goed werkgever’ bekend staan, is de cultuur een belangrijke factor. En eigenlijk hebben we het dan over een hele verzameling van factoren. Gedrag, gebruiken, sfeer, normen en waarden. Materieel en immaterieel. Aan ons de taak te onderzoeken wat werkt en dit te laten zien aan alle jeugdhulporganisaties. Om van te leren en toe te passen. Want goed werkgeverschap wordt goede jeugdhulp.

Onze aanpak: de professional centraal
Door te werken vanuit het oogpunt van jeugdzorgprofessionals binnen jeugdhulporganisaties kunnen we het werkgeverschap binnen de sector versterken op de punten die ertoe doen. Want het aantrekkelijk maken van organisaties doen we voor hen. De medewerkers en de arbeidsmarkt jeugd.

De stappen die we hiervoor doorlopen zijn:
We verzamelen input
We nemen drie aantrekkelijke organisaties als voorbeeld. Per voorbeeldorganisatie zijn er twee medewerkers ingestapt in dit project. Het zijn medewerkers met verschillende functies zoals jeugdhulpprofessional, hr-medewerker of bestuurder. Samen vormen zij de werkgroep. Met advies van Stichting Beroepseer, een projectleider en de opdrachtgever vanuit de Arbeidsmarkttafel Jeugd, vormen we samen de aanpak, die organisatie gaat helpen bij het zijn van een aantrekkelijke organisatie.

We testen
Zo starten we met de toepassing van bekende best practices op drie dappere – maar nu nog niet zo aantrekkelijke – organisaties. Experimenteel, maar wel doordacht en verstevigd met scherpe monitoring en professionele begeleiding.

We ontwikkelen
Een enquête haalt ondertussen de meest succesvolle ingrediënten van goed werkgeverschap op. We voegen ze samen tot een receptenboekje. Op het menu staat natuurlijk de aantrekkelijke organisatie.

We delen en begeleiden
We delen alles wat werkt met de gehele sector om het leerproces aan te moedigen. We delen ook wat niet werkt, want ook hier valt veel van te leren. Er komt inhoudelijke begeleiding om organisaties te helpen bij het overkomen van belemmeringen. We brengen de uitkomsten van het leerproces in beeld en verwerken dit samen met alle informatie tot één aanpak. Een effectieve handleiding die actief gepromoot wordt richting alle jeugdhulporganisaties en richting biedt bij het bouwen aan aantrekkelijk werkgeverschap binnen de sector.

Onze bijdrage: alle ingrediënten in een overzicht
Het project is geslaagd als we alle succesvolle ingrediënten en werkzame factoren van een aantrekkelijke organisatie inzichtelijk hebben. Dit getest hebben bij 1 tot 3 organisaties met als resultaat een hogere score op betrokkenheid en een lager verzuim en verloop. Om vervolgens in staat te zijn deze aanpak incl. de learnings op een handzame, effectieve manier te delen met de gehele sector.

We stellen dus alles in het werk om organisaties te helpen bij het aantrekken en behouden van hun talent.

 

Onze opbrengsten tot nu toe:

 

Ook interessant

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.