#D9E8EE

Aanpak: Inwerken en behouden

Hoe werk je nieuwe collega’s op een goede manier in? De eerste jaren zijn allesbepalend. Of ze vormen een passie voor het vak die niet meer kapot te krijgen is, of ze rennen hard weg. Wij gaan voor optie 1. Alles in het werk voor die goede start en duurzame carrière. Dat is ons streven.

Ons doel: nieuwe collega’s behouden
Wie zonder ervaring start in jeugdzorg moet goed ontvangen worden. En dit gaat verder dan enkel een inwerkprogramma van een jeugdzorginstelling voor de eerste week. Het moment van de waarheid zit in de eerste twee jaar van het dienstverband. In die periode beoordelen nieuwe collega’s of hun verwachtingen uitkomen en of ze echt voor het werk in de sector en jouw organisatie gaan.

Efficiënte begeleiding
In deze hele periode is kwalitatieve en efficiënte begeleiding door ervaren collega’s heel hard nodig. Om de overgang van school of een andere sector vloeiend te laten verlopen en om ze alles te leren. Dit varieert van taken en verantwoordelijkheden van de nieuwe functie tot de omgang met alles wat er in die eerste tijd op ze afkomt. Zodat ze na twee jaar, met voldoende praktijkervaring, stevig in hun schoenen staan en een fundering hebben voor een mooie en lange loopbaan binnen jeugdhulp.

Onze uitdaging: de kwaliteit van zorg waarborgen
Veel organisaties merken dat nieuwe medewerkers vaak binnen het eerste jaar al stoppen. De baan blijkt veel zwaarder dan gedacht en de begeleiding vanuit collega’s en de organisatie, door hoge werkdruk of financiële tekorten, vaak onvoldoende. Zonde! En niet alleen wij zijn hier de dupe van. Want met een uitstroom en personeelstekort van (in sommige organisaties) 20%, is er ook 20% minder kwaliteit van zorg. Wat resulteert in minder begeleiding voor al die kwetsbare jongeren en gezinnen die ons maar al te hard nodig hebben.

Voordelen van een goede start
De uitdaging is om organisaties en hun medewerkers bewust te maken van de impact van de eerste jaren van het dienstverband. Én de voordelen die een goede start met zich meebrengt voor het individu, de organisatie en de sector.

Onze aanpak: aandacht, inzicht en ondersteuning
Een belangrijke eerste stap bij het werken aan behoud van nieuwe collega’s is weten waar we het voor doen. Wat zijn de voordelen, voor mij en voor de organisatie? Wat is het effect op de korte en lange termijn? Het vergroten van kennis is stap twee. Wie kan wat doen op dagelijkse basis? Welke rol heb je als directeur, manager of collega van een nieuwe medewerker? En welke rol heb je als nieuwe medewerker zelf? Wat werkt en hoe pas je het effectief toe?

Inzicht in effectieve inwerkmethodes
Een werkgroep van zes personen verzamelt de succesverhalen, de tips en tools uit de sector. Door veel te vragen en te luisteren weten we wat aansluit op de behoeftes en mogelijkheden van werkgevers. Er komt inzicht in inwerkmethodes die bewezen effectief zijn en deze willen we verspreiden. Werkgevers, hr- en jeugdhulpprofessionals door de gehele sector inspireren, stimuleren en ondersteunen we om het onderwerp positief en levendig op de agenda te houden. Met het scheppen van inzicht in kansen en ondersteuning bij toepassingen denken we al snel vooruitgang te kunnen boeken. En zo een positieve impuls te geven aan de hele sector jeugd.

Onze bijdrage: oplossingen voor verlaging uitstroom
Het project is geslaagd als de uitstroom van collega’s korter dan twee jaar in dienst is verlaagd en de continuïteit binnen jeugdhulp wordt vergroot. Hiervoor zijn er concrete subdoelen gesteld:

  • Aan de hand van drie succesvolle praktijkvoorbeelden van inwerk- en begeleidingsmethodes geven we werkgevers inzicht in wat werkt. De effectief en bewezen methodes leiden tot goed gekwalificeerd personeel, lager ziekteverzuim en minder verloop.
  • We verzamelen en delen inzichten en oplossingen met de sector, op verschillende niveaus.

Zo krijgen bestuurders helder gepresenteerd waarom het investeren in nieuw personeel op de lange termijn ook financieel voordeel met zich meebrengt. Leren leidinggevenden dat teams sterker worden en dat samenwerkingen soepeler verlopen. Durven medewerkers te investeren in nieuwe collega’s en op elkaar te bouwen.

Ondersteuning en middelen
Organisaties krijgen ondersteuning en middelen om deze inzichten en oplossingen toe te passen. Actiegericht leren vanuit de praktijk, op basis van de verschillende perspectieven is het devies. Bedrijfsniveau, managementniveau, teamniveau en werknemersniveau. Zo stimuleert het project verbinding, kennisdeling, praktijkleren en inspiratie van goed werkende praktijken. Kortom, we stellen alles in het werk voor die goede start én een

Meer weten hoe je op een praktische manier nieuwe collega’s kunt inwerken? Bekijk het overzicht van

Ook interessant

 

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.