#D9E8EE

Aanpak: Inwerken en behouden

Hoe werk je nieuwe collega’s op een goede manier in? De eerste jaren zijn allesbepalend. Of ze vormen een passie voor het vak die niet meer kapot te krijgen is, of ze rennen hard weg. Wij gaan voor optie 1. Alles in het werk voor die goede start en duurzame carrière. Dat is ons streven.

Ons doel: nieuwe collega’s behouden

Wie zonder ervaring start in jeugdhulp moet goed ontvangen worden. En dit gaat verder dan enkel een inwerkprogramma van een jeugdzorginstelling voor de eerste week. Het moment van de waarheid zit in de eerste twee jaar van het dienstverband. In die periode beoordelen nieuwe collega’s of hun verwachtingen uitkomen en of ze echt voor het werk in de sector en jouw organisatie gaan.

 

Efficiënte begeleiding

In deze hele periode is kwalitatieve en efficiënte begeleiding door ervaren collega’s heel hard nodig. Om de overgang van school of een andere sector vloeiend te laten verlopen en om ze alles te leren. Dit varieert van taken en verantwoordelijkheden van de nieuwe functie tot de omgang met alles wat er in die eerste tijd op ze afkomt. Zodat ze na twee jaar, met voldoende praktijkervaring, stevig in hun schoenen staan en een fundering hebben voor een mooie en lange loopbaan binnen jeugdhulp.

 

Onze uitdaging: Inwerken als schakel in brede organisatiecultuur

Veel organisaties merken dat nieuwe medewerkers vaak binnen het eerste jaar al stoppen. Zonde, wan het resulteert in minder begeleiding voor kwetsbare jongeren en gezinnen die ons maar al te hard nodig hebben. Een goed inwerkprogramma kan bijdragen aan het behoud van nieuwe medewerkers. Maar inwerken en begeleiden in de eerste twee jaar blijkt slechts een schakel in de bredere organisatiecultuur. Er is meer voor nodig om collega’s, ook na die twee jaar, te behouden. De kunst is om organisaties bewust te maken van de impact van een goede start in de jeugdhulp, maar tegelijkertijd ook aan te zetten tot bredere cultuuromslag.

 

Onze aanpak: Organisatiecultuur inwerken en behouden onder de loep nemen

Een projectgroep van zes personen uit het werkveld verzamelt de succesverhalen, de tips en tools uit de sector. Door veel te vragen en te luisteren weten we wat aansluit op de behoeftes en mogelijkheden van werkgevers. We houden het onderwerp positief en levendig op de agenda door de sector te inspireren met goede voorbeelden en tips. Tegelijkertijd onderzoeken we de bredere organisatiecultuur die de voedingsbodem moet zijn voor een goed inwerkprogramma, maar ook voor verder behoud en ontwikkeling in de organisatie. Een organisatie die vanaf dag 1 inzet op zelfontplooiing en ontwikkeling van de professional, vertrouwen en zingeving biedt, waar medewerkers met open armen verwelkomd worden en zich gelukkig blijven voelen. We willen organisaties aanbevelingen doen over deze cultuuromslag. Op die manier bereikt een organisatie geen kortstondig succes middels een inwerkprogramma, maar duurzaam effect voor alle nieuwe en oude medewerkers.

 

Onze bijdrage: Aandacht voor de humane organisatie

Medewerkers willen zich gezien en gehoord voelen. De conclusie van de projectgroep is dat dit verder gaat dan een goed inwerkprogramma voor de eerste twee jaar van het dienstverband. Ook na deze twee jaar moeten jeugdprofessionals ingezet worden op hun talenten en zich onderdeel voelen van een groter geheel waarbij kinderen, gezinnen en medewerkers voorop staan. De humane organisatie staat als model centraal in de opbrengst van dit project:

  • Geen standaard inwerkprogramma voor nieuwe collega’s, maar wel tips over hoe je maatwerk kunt leveren in het inwerken.
  • De humane organisatie, met 8 kenmerken, als model voor organisaties om naar te streven.
  • Aandacht voor organisatiecultuur via inspiratieverhalen over inwerken, begeleiden en behoud.

Bekijk hier de opbrengsten uit dit project rondom de humane organisatie.

 

Ook interessant

 

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.