#F4E2E4

Stevige aanpak tegen agressie

Agressie tegen jeugdwerkers. Online, verbaal of fysiek. Het komt veel voor en simpele kant-en-klare oplossing is er niet. Want enkel stevig in je schoenen staan is vaak niet genoeg. Met inzicht, begrip en een goede begeleiding zetten we professionals in hun kracht. Alles in het werk voor een agressievrije werkomgeving, waarin we onze steengoede professionals behouden voor de sector.

Ons doel: een veilige en gezonde werkomgeving
Agressie is een actueel en urgent. En dat is zeker het geval in onze branche. Het gaat ten koste van het werkplezier, leidt tot verzuim en het is daarnaast een veelgenoemde reden om te stoppen met het werken in jeugdhulp. En dat willen we nu juist voorkomen. Daarom geven we een stevige impuls aan het actief en structureel voorkomen en verminderen van agressie in jeugdzorg, zodat medewerkers meer in hun kracht staan, langer gezond in dienst blijven en minder snel de sector verlaten.

Ons ultieme streven? Het creëren van een agressievrije omgeving waarin  medewerkers veilig kunnen werken met kinderen, jongeren en ouders.

Onze uitdaging: blijvende aandacht
Er zijn in de afgelopen jaren al veel initiatieven ondernomen door werkgevers, sociale partners en de overheid om agressie in de jeugdhulp aan te pakken. Ondanks alle deze inspanningen, tools en aandacht blijft het probleem in de jeugdhulp onverminderd groot. Het onderwerp heeft blijvende aandacht nodig en moet continue worden ondersteund. Anders zijn de effecten van korte duur. Het is tijd voor een nieuwe stevige impuls.

Onze aanpak: dicht bij bron
Het aanpakken en terugdringen van agressie is niet simpel en in elke context anders. Het vergt een aanpak waarin de breedte en systemische context goed naar voren moeten komen. Alleen zo kun je er als sector in volle breedte van profiteren. Het samenwerken met werkgevers en medewerkers is hierin essentieel. Zij ervaren ten slotte de praktijk en kunnen ons als geen ander vertellen wat werkt en wat niet. Dit geeft ons de aanknopingspunten om van te leren:

  • We zoeken organisaties die succesvol zijn in hun aanpak en kunnen fungeren als voorbeeld.
  • We monitoren een aantal innovatieve ideeën.
  • We analyseren een aantal recente incidenten op werkbare factoren.

Het delen van quick wins
Door het actief ophalen van inspirerende aanpakken van organisaties en hun resultaten verzamelen we quick wins. Die delen we. We sluiten daarbij aan bij de behoefte van medewerkers en organisaties die zoeken naar effectieve en efficiënte nieuwe mogelijkheden. We versterken wat werkt. Zijn er kansen tot verbetering die nog niet worden toegepast? Dan ondersteunen we.

Onze bijdrage: concrete ondersteuning bij agressie
Het project is geslaagd als we meer kennis en inzicht hebben in alle succesvolle ingrediënten en werkzame factoren van aanpakken van agressie. Dan kijken we ook naar verschillende werksoorten. Deze kennis willen we inzichtelijk maken in een tastbaar product of concrete aanpak. En dit beschikbaar stellen voor de sector, zodat zowel jeugdprofessionals als jeugdzorgorganisaties er mee aan de slag kunnen. Het project levert adviezen over het aanpakken van knelpunten. Draagt bij aan de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers én heeft een positief effect op het imago van de branche.

Op deze manier stellen we alles in het werk om een agressievrije werkomgeving te realiseren, waar zowel de jeugd als de professional zich prettig en veilig voelen.

Ook interessant

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.