‘Als je niet droomt, kom je er niet’

In dit drieluik vertellen verschillende betrokkenen over de Werkgeverij, elk vanuit hun eigen perspectief. Programmamanager Nicolette Horn en jeugdhulpprofessional Suzanne Krul zijn ook geïnterviewd. 

’In 2015 zagen we goed gekwalificeerde mensen de sector verlaten. Allemaal menselijk kapitaal, doodzonde! We hebben die mensen keihard nodig. Ook onze organisatie moest met dertig procent krimpen. Een enorme uitdaging. Dus toen ik over de Werkgeverij hoorde dacht ik: daar moeten wij aansluiten! Zo ben ik vanaf de start betrokken geraakt.’ Aan het woord is Dominique Mijnders, hr-adviseur van jeugdhulporganisatie Entrea Lindenhout.

#E3E6DC

Barrières doorbreken
’Bij de start lag de focus op mobiliteit voor medewerkers van de deelnemende organisaties. Maar nu de situatie op de arbeidsmarkt is veranderd, houden we ons bezig met het behoud van medewerkers en bundelen we de krachten om samen goed gekwalificeerd talent binnen te halen. Want dat is hard nodig in deze tijd. De start ging niet vanzelf.’

Hij vervolgt: ‘We hebben samen aardig wat barrières moeten slechten. Want door het probleem als organisaties samen op te pakken, deel je de lusten en de lasten. Dat betekent dat je je eigen belang deels moet loslaten. De ene keer pakt een afspraak voordelig voor je uit en de andere keer juist niet. We hebben elkaar in het begin regelmatig teruggefloten. Bijvoorbeeld over de afspraak dat een medewerker met een vast contract dat vaste contract meeneemt naar de nieuwe werkgever. Dan kan die andere organisatie niet zeggen: nee, wij doen een jaarcontract, want dan doen we altijd.’

Trots op vertrouwen
'Het vertrouwen tussen ons is gegroeid. We hebben een appgroep en als je een vraag stelt, krijg je meteen reactie. We delen beleidszaken, spreken elkaar aan en kennen en pakken die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ben trots op dat vertrouwen. De contactpersonen van de aangesloten werkgevers hebben in 2019 samen een leergang arbeidsmarktinnovator gevolgd. Het hielp dat we elkaar in een andere setting beter leerden kennen.'

We trekken met elkaar op in vier zaken.

  1. Opleiden: samen inkopen levert meer effectiviteit en efficiëntie op. En medewerkers van de organisaties leren elkaar kennen. Dat is goed voor de verbinding.
  2. Werving en selectie: we willen daar werving en sharing van maken. Dat betekent dat we het talent dat binnenkomt, met elkaar durven te delen.
  3. Re-integratie: samen hebben we veel meer mogelijkheden voor een passende plek waar een medewerker kan re-integreren.
  4. Behoud van medewerkers: samen zetten we ons in om onze medewerkers te binden en te behouden voor de sector.
"We moeten blijven uitleggen wat de mogelijkheden zijn "

Talent in de etalage
’Iedere medewerker van een aangesloten organisatie kan zich inschrijven bij de Werkgeverij en zijn of haar talent in de etalage zetten. Bij voorkeur niet pas op het moment dat zij hun werk al heel erg zat zijn. We willen dat zij het gebruiken om zichzelf meer bagage te geven en de bagage die zij al hebben delen met anderen. Bijvoorbeeld een gz-psycholoog uit de verslavingszorg die tijdelijk bij een andere organisatie ervaring opdoet waar nog geen gz-psycholoog is. Dat soort dingen moet je stimuleren, daar worden we allemaal beter van.'

Meer mogelijkheden
'Naast de mogelijkheid om bij een andere organisatie te werken, bieden we ook gratis vier gesprekken met een loopbaancoach aan. Op het moment dat je je als medewerker afvraagt: ‘wil ik dit eigenlijk wel tot mijn pensioen doen?’ zijn er mogelijkheden om dat met iemand te bespreken. En ondernemen we gezamenlijke acties zoals een vitaliteitsweek en een talentenmarkt die we drie à vier keer per jaar organiseren bij een van de partners om kennis te maken met alle organisaties.’

Lange adem
’Het is een uitdaging om de Werkgeverij op de kaart te zetten en te houden. De meeste medewerkers worden geleefd door de waan van de dag, de hectiek van het werk, de tijdsregistratie en de zelforganisatie. Het is een kwestie van een lange adem. We moeten blijven uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Dat het investeren is, maar dat je er ook van profiteert.’

Sterkere samenwerking
’We willen de samenwerking verstevigen. Met vijf van de aangesloten organisaties zijn we de proeftuin Regionaal Collectief Werkgeverschap gestart. Hierin krijgen medewerkers de mogelijkheid om voor minimaal een half jaar bij een andere organisatie te werken om ervaring op te doen. Het kan zijn dat zij daarna denken: dat ga ik doen. Maar ook: het was een leuke ervaring, maar ik vind mijn eigen werk toch leuker.

Dit regelen we nu met een detacheringsovereenkomst. Toch willen we uiteindelijk naar één arbeidscontract voor de Werkgeverij waarmee je gelijktijdig of direct opvolgend voor meerdere werkgevers in de regio kunt werken. Maar om daar te komen moet op arbeidsrechtelijk gebied nog wel het een en ander veranderen, dus dat is wel een belemmering. Aan de andere kant: als je niet droomt, kom je er niet.’

Leestip!

Voor dit drieluik spraken we ook met andere betrokkenen over de Werkgeverij. Zo vertelt Suzanne Krul over de overstap die ze maakte tussen twee organisaties die bij de Werkgeverij zijn aangesloten. En Nicolette Horn, programmamanager van het eerste uur, deelt geleerde lessen.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.