Blijven leren

Wil je weten welke scholingsmogelijkheden er zijn? Of zoek je meer uitdaging in je werk? Of ben je je werkplezier verloren en zoek je hoe je dit terug krijgt? Of moet je  huidige werkgever je moet laten gaan om financiële redenen en zoek je daarom naar mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

In het thema ‘Blijven leren’ zetten we alle mogelijkheden voor je op een rij.  Zoek de situatie die bij je past en ga aan de slag met informatie en inspiratie.

#E3E6DC

Situatie 1

Je kan door financiële omstandigheden niet meer binnen de huidige organisatie blijven werken en hebt voor een functie bij een andere organisatie een SKJ-registratie of opleiding nodig.

Welke opleiding heb je nodig om in jeugdhulp te werken?


Wat is het SKJ en waarom is registratie nodig?
Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In het SKJ staat de ‘norm verantwoorde werktoedeling’ uitgelegd. Een verkorte versie vind je in het Afwegingskader norm verantwoorde werktoedeling. De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’.

Bekijk hieronder de stappen die je kan zetten.


Hoe zet je niet-geregistreerde professionals in?


Tip voor leidinggevenden:

Situatie 2

Je wil graag bijgeschoold worden, zodat je nieuwe dingen kan leren. Hierdoor word je meer uitgedaagd in je werk en blijf je behouden binnen de sector.

Situatie 3

Je wil weer meer werkplezier ervaren, maar hoe doe je dit?

Situatie 4

Je hebt een SKJ-registratie en moet bijna herregistreren, maar hebt nog niet alle punten om dit te kunnen doen.

Vanaf het moment dat je geregistreerd bent, heb je vijf jaar de tijd om aan je herregistratievoorwaarden te voldoen. Als je niet uiterlijk de laatste dag van je herregistratieperiode je hele herregistratiedossier hebt ingediend, heb je automatisch een verlopen registratie vanaf de dag na je herregistratiedatum.

Is je registratie verlopen? Dan ben je niet meer geregistreerd, val je niet meer onder het tuchtrecht en ben je niet meer te vinden in het openbaar register. Ook mag je volgens het Kwaliteitskader Jeugd geen taken meer uitvoeren waarvoor een geregistreerde professional ingezet moet worden. Dit dien je dan ook door te geven aan je werkgever. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer ‘Registratie verlopen’ of ‘Verlopen registratie’.

Is je registratie verlopen en hoef je niet meer geregistreerd te zijn?
Schrijf je uit! Zo voorkom je onnodige kosten voor je registratie. Je kan je uitschrijven door een mail naar de administratie te sturen.

Is je registratie verlopen, voldoe je aan alle herregistratievoorwaarden en heb je voldoende punten ingediend?
Dien dan alsnog zo snel mogelijk je dossier in via Mijn SKJ door de knop 'Herregistratie direct indienen' aan te klikken. Binnen drie maanden wordt je dossier beoordeeld. Zodra je je dossier hebt ingediend, vervalt je status ‘Registratie verlopen’ en verandert dit naar ‘Geregistreerd’.

Is je registratie verlopen en voldoe je niet aan de herregistratievoorwaarden?
Neem dan contact op met de registratiecommissie. Misschien heb je recht op verlenging van je registratieperiode. Hierbij wordt ook gekeken of en hoe je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen. Lukt dit niet binnen de gestelde termijn, dan wordt je alsnog uitgeschreven door SKJ. Volgens het registratiereglement heeft SKJ het recht om een professional de dag na het verlopen van een registratie uit te schrijven

Inspiratie uit andere organisaties:

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.