‘Hoe de medewerker zich voelt, heeft direct effect op zijn werk’

In dit drieluik vertellen verschillende betrokkenen over het project Werkplezier bij Triade Vitree, elk vanuit hun eigen perspectief. Bestuurder Paul van der Linden en communicatieadviseur Els Reinders zijn ook geïnterviewd.

Zonder onze medewerkers hebben wij helemaal geen bestaansrecht. Ik geloof ten diepste dat de kwaliteit van zorg zit in de relatie tussen de medewerker en de cliënt. Hoe een medewerker zich voelt, heeft direct effect op zijn werk. Dus wij hebben als leidinggevenden de taak om ervoor te zorgen dat zij zich goed voelen.’ Dat zegt Anna Maria Flier, divisiemanager intensieve zorg en programmaleider Werkplezier van Triade Vitree 

#FBF3DF

'De medewerkerstevredenheid daalt bij ons al jaren en het verloop is hoog. Daarom zeggen we als managementteam: we moeten nú in actie komen. Dus zijn we het programma Werkplezier gestart.'

Medewerkers hebben een enorme liefde voor het vak
'We zien dat medewerkers die onze organisatie verlaten, vaak wel in de sector blijven. Ze hebben namelijk een enorme liefde voor hun vak. Het ingewikkelde is dat er niet echt één oorzaak is waarom onze medewerkers niet tevreden zijn. We horen verschillende dingen: ze voelen zich onvoldoende gehoord, gezien, gefaciliteerd en ondersteund. En er zijn te veel dingen die ze van hun echte werk afhouden, zoals registratie en administratieve vragen. Natuurlijk zijn er ‘moetjes’, maar laten we die alsjeblieft zo makkelijk mogelijk maken.'

Als de basis niet op orde is, werkt alles averechts
'We moeten met de basis beginnen en zorgen voor goede randvoorwaarden, zodat iedereen zijn werk kan doen. Want als dat niet op orde is, kunnen we wel allerlei dingen organiseren, maar dat werkt averechts.'

"Mensen voelen zich niet begrepen als ze het gevoel hebben dat ze verzuipen in hun werk en jij komt met een stoelmassage of een online bingo"

Werkconferenties als motor voor het programma
'Na de zomer zijn we gestart met het organiseren van werkconferenties. Er zijn er nu vier geweest. Deze conferenties vormen een soort motor voor het programma. Iedere conferentie heeft een thema en we vragen collega’s om iemand mee te brengen waarvan zij denken: die heeft hier iets over te zeggen. We willen heel graag dat de mensen die komen een afspiegeling zijn van de organisatie. Maar het blijkt lastig om de mensen van de werkvloer naar de conferenties te krijgen. Tot nu toe is het kantoorpersoneel oververtegenwoordigd. Toen ik dat zag, dacht ik: we zijn er weer ingetuind om als managers iets te bedenken vóór de medewerkers. We hebben alleen het ei van Columbus nog niet gevonden om dit om te draaien.'

"Het blijkt lastig om de mensen van de werkvloer naar de conferenties te krijgen. Tot nu toe is het kantoorpersoneel oververtegenwoordigd"

Website en ambassadeurs om medewerkers mee te nemen
'We hebben een programma ‘Ik ben kwiek’. Daar hoort ook een website bij.  Hierop kan iedereen dingen delen die met werkplezier te maken hebben. Maar er is meer nodig. Binnenkort is er een startbijeenkomst met ambassadeurs. Veertien collega’s die zeggen: ik ervaar wel werkgeluk en wil me hier hard voor maken. Zij gaan een belangrijke schakel vormen naar de teams.'

'Ik hoop dat onze medewerkers over een jaar gelukkiger zijn waardoor we minder verloop hebben. Dat ze voelen: ik voel me gezien en ondersteund en kom toe aan het werk waar ik van hou en waarvoor ik heb gekozen.'

Op een rij: wat is er tot nu toe gedaan? 

 • Juni 2021 - het management neem zich voor: we gaan écht iets doen aan de medewerkerstevredenheid. 
 • Augustus 2021 - start van het projectteam Werkplezier 
 • Oktober 2021 - kick-off van een serie van werkconferenties met een inspirerende lezing van Michael Kortekaas over het managen van energie en het voorkomen van een burn-out. 
 • December 2021 - werkconferentie: wat is werkplezier voor jou? Waarin medewerkers met de bestuurders in gesprek gingen over de onderwerpen en lancering van het intranet voor ‘Ik ben kwiek’. 
 • Februari 2022 - werkconferentie: wat hebben we tot nu toe geleerd van de lezing van de hr-manager van zorgorganisatie Philadelphia over hun succesvolle aanpak op het gebied van werkplezier?
 • Maart 2022 - 14 uitvoerende medewerkers starten als ambassadeurs om de verbinding te leggen met de medewerkers in het primair proces. Zij stellen zich voor tijdens de 4e conferentie: aandacht voor werkplezier - thema is aandacht. 
 • Maart 2022: start van de externe projectleider Jos van der Horst.

Hoe Triade Vitree een aantrekkelijke werkgever wordt. Volg, leef en leer mee! 
Triade Vitree is zeker niet de enige organisatie die worstelt met dit thema. Om anderen te laten profiteren van hun leerproces, zijn zij zo dapper om zich te laten volgen in dit traject. bestuurder Paul, divisiemanager Anna Maria, communicatieadviseur Els en projectleider Jos gaan bloggen over hun ervaringen vanuit hun eigen rol zodat anderen ervan kunnen leren.  Wat komen ze tegen? Wat leren ze van en met andere organisaties? Waar lopen ze tegenaan?  Volg de blogs op www.jeugdhulpallesinhetwerk.nl en via de kanalen van Jeugdzorg werkt! 

Leestip!

Voor dit drieluik spraken we ook met andere betrokkenen van het project Werkplezier. Zo vertelt bestuurder Paul van der Linden waarom het belangrijk is om werkgeluk hoog op de agenda te zetten. Ook  communicatieadviseur Els Reinders is ervan overtuigd dat het voor iedereen beter én leuker kan.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

  Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
  Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
  Wil je meer informatie? Klik dan hier.