Inspiratieboek aantrekkelijke organisatie

Hoe word je een aantrekkelijke organisatie? En welke ingrediënten bepalen het succes? Het antwoord op die vraag vind je in dit e-book. Op basis van onderzoek onder medewerkers en bestuurders in jeugdhulp is een top tien samengesteld. Levvel, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, impegno en andere organisaties vertellen hoe zij zijn uitgegroeid tot een organisatie waar het fijn werken is. Met de zesde editie over werkplezier is het inspiratieboek nu compleet.  

#FBF3DF

Tien belangrijkste ingrediënten aantrekkelijke organisatie
Aantrekkelijke organisaties zijn van onschatbare waarde voor de sector. Zij weten nieuwe medewerkers te trekken en aan zich te binden en dragen zo bij aan een sterke arbeidsmarkt jeugd. ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ vroeg aan medewerkers en bestuurders in brede jeugdhulp wat een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk maakt om voor te werken. De tien belangrijkste ingrediënten zetten we op een rij in dit online inspiratieboek.

Nummer één: centraal stellen belang van kinderen en jongeren
Centraal stellen van het belang van kinderen en jongeren staat op nummer één. Maar hoe dóe je dat nu echt? Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk in je werk als hulpverlener, adviseur, leidinggevende of bestuurder?

Tijd voor reflectie staat op twee
Op nummer twee staat met 63 procent de organisatie die medewerkers tijd geeft voor reflectie, het bespreken en ontwikkelen van ideeën ervan.

Waardering en erkenning van professionals op drie
Bij een jeugdzorgorganisatie komen alle uitdagingen op hr-gebied aan bod. Hoog verloop, krappe arbeidsmarkt en beperkte financiële middelen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal. Daarom is waardering en erkenning zo belangrijk. Naast tips en inzicht in bepalende factoren voor werkbeleving ook voorbeelden van waardering en erkenning. Verder in deze uitgave een mooi voorbeeld ter inspiratie van Samen Veilig Midden-Nederland waarin onderscheid maken en bijzonder belonen mag.

Vierde ingrediënt: cultuur van vertrouwen
Cultuur en vertrouwen is een groot goed binnen het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hoe draagt iedereen daar vanuit zijn of haar positie aan bij? Welke factoren bepalen het succes. Drie perspectieven op dit thema, vanuit de bestuurder, vanuit human resources (hr) en vanuit de professional. We vroegen het aan de voorzitter van de raad van bestuur Marianne Sinot, jeugdbeschermer Eline en hoofd hr Freerk van der Kammen.

Inspiratieboek aantrekkelijke organisatie

Vijfde ingrediënt: aandacht voor werkplezier
In een stressvolle en emotionele baan, is relativeren en ontladen minstens net zo belangrijk. Hoe doe je dat als professional? En hoe kunnen organisaties daaraan bijdragen? Kitty Schippereijn van impegno: 'Het is wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat het bij iedereen op de agenda komt. Juist bij medewerkers die hun cliënten altijd centraal stellen en zichzelf nog weleens vergeten.' Ook in deze laatste editie tips om vandaag mee te beginnen én een mooi handvat om werkplezier in je organisatie te borgen met de Schijf van Vier voor meer werkplezier.   

Groeiboek
Dit is de zesde en laatste editie en het groeiboek is hiermee compleet. Door het delen van goede voorbeelden, tips en cijfers wil 'Jeugdhulp. Alles in het werk' jeugdhulporganisaties inspireren en handvatten bieden om een aantrekkelijke organisatie te worden. 

We gaan door 
In 2022 volgt ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ het leerproces van organisaties die met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag gaan. Een daarvan is Triade Vitree. Maaike van der Aar, trekker van het project aantrekkelijke organisatie: 'We onderzoeken gaandeweg hoe je deze ingrediënten in de praktijk brengt. Wat merken medewerkers als je daar bewust aandacht aan geeft? We trekken samen met organisaties op in dit spannende proces. Hoe dan ook, wat we ook doen, het moet tot verbeteringen leiden.' 

Ook interessant

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.