‘Niet praten over wat we zouden moeten doen, maar gewoon aan de slag’

Dit interview is onderdeel van een tweeluik over de Matchtafel. Lees ook het verhaal van hr-medewerker van Trias Jeugdhulp, Marie van der Vegte.  

Het lukt organisaties bijna niet meer om hun personeelstekorten zelf op te lossen door de enorme tekorten op de hele arbeidsmarkt. Daarom startte is WGW Zorg en Welzijn in 2018 met Matchtafels om mobiliteit in de regio te bevorderen. Coördinator van de Matchtafel regio Zwolle, Harriëtte Baas, vertelt hoe zij dit aanpakt en vooral waarom het werkt.

#E3E6DC

Matchtafels zijn bijeenkomsten waarbij hr-professionals van verschillende organisaties en bedrijven kennis, vacatures, opdrachten en cv’s van medewerkers met elkaar delen. ‘De kracht is dat we werkgevers echt verder helpen. We praten niet over wat we zouden moeten doen, maar gaan aan de slag,’ aldus Harriëtte. ‘Wij hebben er heel expliciet voor gekozen om het intersectoraal te organiseren. Dus naast jeugdhulp-, zorg- en welzijnsorganisaties sluiten ook het Werkgeverservicepunt, het leerwerkloket, onderwijs en organisaties als de Belastingdienst en Kamer van Koophandel aan.'

'De meeste organisaties worden vertegenwoordigd door hr-adviseurs, maar ook recruiters, mobiliteitsadviseurs en verzuimcoaches zijn welkom. De tafel is er vooral voor de moeilijk te vervullen vacatures en om oplossingen te vinden voor medewerkers die vastlopen in hun functie waar intern geen oplossing voor is. Ook andere uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt worden besproken zoals ‘fit in je werk’-gesprekken en competentiegericht opleiden.’

Openheid en samen
‘Je zit er als werkgever niet voor jezelf maar om elkaar te helpen, want we hebben een gezamenlijk probleem en verantwoordelijkheid. Openheid is belangrijk. Je moet je vraag kunnen neerleggen zonder dat iemand je veroordeelt. Pas als je durft te zeggen waarom het wringt, kun je elkaar verder helpen. Bijvoorbeeld een eigenaar van een kleine zorgboerderij die een vacature maar niet vervult krijgt en een hr-adviseur van een grote organisatie die vervolgens meedenkt en tips geeft over het inzetten van social media.’

"Door de diversiteit is er zoveel kennis aan tafel"

‘We komen vijf keer per jaar samen en er sluiten gemiddeld twintig mensen aan. We houden het niet bij, maar er worden altijd wel twee of drie matches gemaakt. Denk aan iemand die aan de slag gaat bij een andere werkgever, een re-integratiekandidaat die ergens anders in uren kan opbouwen of een medewerker die een oriënterend gesprek heeft bij een andere organisatie. Op basis van wat er speelt, vraag ik expliciet mensen om aan te sluiten. Is er bijvoorbeeld een workshop over duurzame inzetbaarheid, dan nodig ik verzuimcoaches en re-integratiecoaches uit.’

Mooie matches
‘Er gebeuren mooie dingen. Zo was er laatst iemand die een ICT'er zocht op mbo-niveau. Een deelnemer van een andere organisatie zei: “Wij hebben toevallig net een sollicitatieronde afgerond voor een vacature op hbo-niveau. Tussen die sollicitanten zaten hele goede mbo'ers, ik stuur je de cv’s.” En tijdens de coronaperiode had de Kamer van Koophandel een administratieve uitdaging: er moesten gegevens van het ene systeem worden overgezet naar het andere. Dit bleek een prachtige klus voor een aantal zorgmedewerkers die vanwege hun gezondheid niet fysiek naar hun werk konden. Zij konden op deze manier wel het werkritme houden.’

‘Voor corona waren alle bijeenkomsten fysiek. Dan kwamen we bij elkaar bij één van de organisaties en startten we met een presentatie over een arbeidsmarktprobleem. Tijdens corona merkten we dat het matchen online ook prima kan. Nu doen we er vier online en komen we één keer per jaar fysiek bij elkaar. Dan behandelen we een thema met een link naar de arbeidsmarkt, zoals vitaliteit of de mogelijkheden van technologie in de zorg.’

De kracht van samen
‘Het is niet alleen het matchen. Door de diversiteit is er zoveel kennis aan tafel. Hoe mooi is het dat je de vraag waar je mee worstelt aan een brede groep kunt voorleggen? Laatst vroeg een deelnemer de groep om mee te denken omdat er een medewerker was uitgevallen. Die had net niet de juiste papieren, maar wel de juiste competenties voor een baan in jeugdhulp. Met volledige scholing zou het drie jaar duren voor deze persoon aan de slag kon. Iemand van het ROC wist dat er een verkorte cursus is om hem klaar te stomen. Zo waardevol.’

Leg de lijntjes persoonlijk
‘Ik benader iedereen persoonlijk en actief. De uitnodigingen laat ik niet door het secretariaat versturen, dat doe ik zelf. Zie ik op LinkedIn dat er een nieuwe hr-adviseur is, dan stuur ik vast een berichtje. Is er iemand al een tijdje niet geweest, dan bel ik hoe het gaat. Je moet rekening houden met de volle agenda’s en personeelswisselingen. Dat persoonlijke past bij me. En het is mooi om te zien dat het werkt.’

Tips van Harriëtte

  • Start gewoon met de enthousiastelingen en deel via social media waar je mee bezig bent. Laat zien welke organisaties betrokken zijn en deel succesvolle matches. Dan volgt de rest vanzelf.
  • Maak het zo eenvoudig mogelijk om aan te sluiten. Dus hou het praktisch en laagdrempelig.
  • Houd rekening met drukke agenda’s en personeelswisselingen en blijf mensen actief benaderen. Is iemand al lang niet geweest? Bel gewoon even.
  • Geen werkgeversvereniging om een dergelijk initiatief te faciliteren? Je kunt ook als hr-adviseurs de handen ineenslaan en het bij toerbeurt organiseren.

Matchtafel in 't kort

Het woord zegt het eigenlijk al: bij de Matchtafel worden mogelijk geschikte kandidaten en vacatures bij verschillende werkgevers aan elkaar gekoppeld. Het doel is mobiliteitsbevordering. Er zijn bijeenkomsten, een digitaal platform en een besloten LinkedIn-groep waar mensen elkaar kunnen vinden.

WGV Zorg en Welzijn is initiatiefnemer van vier Matchtafels in Oost-Nederland voor de regio’s Zwolle, Achterhoek, Stedenvierkant en Twente. De werkgeversvereniging organiseert en faciliteert. Bij de vereniging zijn circa 180 organisaties aangesloten die welkom zijn bij de Matchtafels.

Meer info over de Matchtafels

Leestip!

Lees ook het interview met Marie van der Vegte, hr-medewerker bij Trias Jeugdhulp, over het nut en de noodzaak van de Matchtafel.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.