‘Ontbrekend leiderschap is schadelijker dan intimiderend leiderschap’

Stel: je bent als bestuurder of manager al een tijdje bezig met een ‘binden en boeien‘-programma of het thema werkgeluk. Maar de praktijk is weerbarstig. Opbrengsten zijn laag, er blijft veel weerstand en verzuim en verloop dalen nauwelijks. Herkenbaar? Er kan sprake zijn van een verwaarloosde organisatie: het ontbreken van leiderschap waardoor er een kloof is ontstaan tussen leiding en werkvloer. Joost Kampen, veranderkundige, is gespecialiseerd in dit thema en wij interviewde hem hierover.

#FBF3DF

‘Het afgelopen jaar realiseerden we maar al te goed dat organisaties ook een schaduwzijde hebben. Grensoverschrijdend gedrag van leiders veroorzaakten veel ophef in de media. Wanneer het naar buiten komt is ingrijpen (lees: wegsturen van die leider), onontkoombaar. We spreken er schande van.’ Kampen vervolgt: ‘Er zijn echter meer en minstens zo erge verschijningsvormen van destructief leiderschap die lange tijd kunnen voortduren zonder direct op te vallen en media-aandacht op te roepen. Ik vat dit samen onder de noemer ‘ontbrekend leiderschap’. Dit kom ik vaak tegen in verwaarloosde organisaties en is schadelijker dan intimiderend leiderschap. Dat komt ook omdat het onzichtbaarder is.‘

 

Hoe beschrijf je dit type leiderschap?

‘Dit type leiderschap is vergelijkbaar met emotionele verwaarlozing door ouders/opvoeders: de schadelijkheid zit erin dat kinderen ervan doordrongen zijn dat het gebrek aan aandacht aan hen ligt: ‘ik ben het niet waard, ik had er eigenlijk niet mogen zijn, ik ben een ongelukje‘. Die gedachtelijn trek ik sinds mijn promotieonderzoek door naar organisaties.’

 

Wat kunnen de gevolgen zijn voor medewerkers en organisaties?

‘Het geen leiding ontvangen lijkt goed te passen bij ‘autonome’ professionals zoals in de zorg. Je hebt vrijheid in de invulling van je rol en je hoeft geen verantwoording af te leggen. Maar aan de andere kant krijg je ook nooit waardering en niemand ziet dat jij op je tenen loopt, veel emotioneel te verstouwen hebt en de gaten dichtloopt voor collega’s die het iets minder nauw nemen.’

"Ze moeten elkaar vragen stellen: 'Wat vinden wij normaal en wat niet?'"

Kampen gaat verder: ‘Het gevolg voor mensen is sociale onveiligheid. Informele verhoudingen kunnen leidend worden, met pesten als veelvoorkomende uitwas. Het kan ook leiden tot veel uitval en de langdurige druk leidt tot burn-outs. Ook voor organisaties zijn de gevolgen enorm. Het vertrouwen in de organisatie en leiding krijgt een klap. De leiding is niet in staat om te reageren op signalen en hulpvragen. Dat leidt tot een groot verloop, met name onder jonge professionals. En dat leidt weer tot personeelstekorten. Bovendien wordt het vak minder aantrekkelijk.’

 

Hoe doorbreek je deze vormen van destructief leiderschap?

‘Wegsturen is lastig want de teamleiders zijn zelf ook verwaarloosd: zij hebben nooit feedback op hun functioneren gekregen. Hun managers hebben het te druk met brandjes blussen en rapportages maken. Het begint dus aan de top: een bestuur en een raad van toezicht die naar de geleefde werkelijkheid in hun organisatie willen kijken. En bovendien is het nodig dat zij van hun leidinggevenden verwachten dat zij dit óók doen en hun verantwoordelijkheid nemen.’ Kampen vervolgt: ‘Ze moeten elkaar vragen stellen: Wat vinden wij normaal en wat niet? Ben ik als leidinggevende beschikbaar en durf ik te begrenzen? Zorgen wij als bestuur voor een organisatiesysteem waarin de leidinggevende rollen duidelijk en uitvoerbaar zijn? En nemen wij als leiding de regie op het overwinnen van destructief leiderschap en het helen van het trauma? Dit zijn complexe vragen die tijd en aandacht van onderling gesprek vergen. En goede begeleiding.’

Ontbrekend leiderschap in de praktijk:

 • Laissez faire: de leider vertrouwt erop dat medewerkers het volledig zelf kunnen, maar zijn er niet wanneer mensen hen nodig hebben.
 • Non leadership: de leider zegt nooit iets bij slechte prestaties, maar geeft ook geen waardering bij goede prestaties.
 • Verwaarlozend leiderschap: de leider neemt zijn verantwoordelijkheid niet, laat het aan anderen, heeft geen aandacht voor mensen, is niet geïnteresseerd in wat mensen nodig hebben, ervaren en voelen.
 • De incompetente overlever: dat is de leider die geen leiding kan geven, maar heel goed de schijn kan ophouden.
 • Gemankeerd leiderschap: hier ligt het niet aan de competenties van de leider, maar aan de onmogelijke opdracht voor deze leidinggevende.
 • Meewerkend teamleider: draait mee in de roosters, maar is een deel van de werktijd leidinggevende. Dit kan onveilig aanvoelen.
 • Zelfsturing: het structuren en verdelen van taken en rollen overlaten aan een team, zonder begeleiding.
 • Bestuurlijk wegkijken.

Over Joost Kampen

Joost Kampen is veranderkundige en promoveerde in 2011 bij prof. Leon de Caluwé op de theorie van de verwaarloosde organisatie. In zijn nieuwe boek Destructief leiderschap: theorie en praktijk in verwaarloosde organisaties geeft hij onder andere antwoord op complexe vragen als ‘Wat vinden wij normaal en wat niet?’ En ‘nemen wij als leiding de regie op het overwinnen van destructief leiderschap en het helen van het trauma?’.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

  Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
  Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
  Wil je meer informatie? Klik dan hier.