‘Hoog tijd om mbo’ers als volwaardige medewerkers te zien’

De vraag naar hbo’ers in jeugdhulp is enorm terwijl mbo’ers niet of nauwelijks aan de bak komen. En dat terwijl de hele zorgsector kampt met personeelstekort en iedere instroom kan gebruiken. Kan dat niet anders? Want mbo’ers hebben de jeugdhulpsector heel veel te bieden. Daar zijn CNV-bestuurder Oscar Overbeek en beleidsadviseur Yolanda van Aspert van Jeugdzorg Nederland stellig van overtuigd. Als trekkers van het project ‘Mbo’ers in jeugdhulp’ onderzoeken zij of en hoe mbo-opgeleide professionals het best aan de slag kunnen in de sector.

#f4dde6

‘Die zogeheten ver-hbo-isering zit de arbeidsmarkt in de sector dwars,’ vindt Van Aspert. ‘Mbo’ers kunnen nu vaak alleen aan de slag als zij zich laten bijscholen op hbo-niveau. Dat is natuurlijk goed maar we moeten er ook voor zorgen dat zij hun eigen plek krijgen in jeugdhulp. Want ze zijn welkom, heel erg welkom zelfs!’ Overbeek: ‘Het is hoog tijd om hen als volwaardige medewerkers te zien. En niet alleen om de gaten van de hbo’ers te dichten. Natuurlijk zijn er dingen die we moeten regelen maar laten we nou eerst eens kijken of en waar we hen in kunnen zetten zodat we iets aan het arbeidsmarktprobleem kunnen doen. Vandaar dit project.’

‘We zijn gek als we daar geen gebruik van maken’
‘We willen het gevoel bij werkgevers en gemeenten wegnemen dat alleen hbo’ers dit belangrijke werk kunnen doen,’ vertelt Van Aspert. ‘In Alle kansen benut zien we al dat zij-instromers een schat aan ervaring met zich meebrengen. Dat zit hem vooral in hoe zij als persoon zijn, hoe zij zich hebben ontwikkeld en in het leven staan. Ik weet zeker dat dat ook geldt voor mbo’ers. En we weten al dat er een groep mbo’ers staat te popelen om aan de slag te gaan. Bij een bijeenkomst hoorde ik verschillende mensen zeggen: ik heb een schat aan werkervaring en wil heel graag aan de slag maar ik weet gewoon niet hoe ik ertussen kom. Het is een gemiste kans als we daar geen gebruik van maken.’

‘We zijn ervan overtuigd dat mbo’ers van meerwaarde zijn’
Overbeek: ‘Wij zijn er dus echt van overtuigd dat mbo’ers van meerwaarde zijn, maar dat moeten we natuurlijk wel staven. Vandaar dit onderzoek. We interviewen organisaties die al met mbo’ers werken om een beeld te krijgen van de succesfactoren en knelpunten. Daarna hebben we natuurlijk niet meteen een blik mbo’ers dat we kunnen opentrekken, maar dan kunnen we wel vervolgstappen zetten. Begin volgend jaar hopen we de resultaten van het onderzoek te hebben. Het project is onderdeel van de arbeidsmarktagenda jeugd. Dat loopt tot volgend jaar. We gaan in ieder geval zeker met de resultaten verder, is het niet via ‘Jeugdhulp. Alles in het Werk’, dan als arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt.’

"We weten al dat er een groep mbo’ers staat te popelen om aan de slag te gaan"

Yolanda van Aspert

Adviseur beleid werkgeverszaken

Jeugdzorg Nederland

‘Juist die menselijke component is zo belangrijk’
Van Aspert: ‘Werkgevers hebben de neiging om alleen met hbo’ers te werken omdat er voor medewerkers in jeugdhulp zoveel verplichtingen, protocollen en verantwoordelijkheden zijn. Maar volgens mij moeten we ook naar de mens kijken. In de driehoek van kennis, attitude en vaardigheden lag de nadruk heel lang op kennis. Maar dat is maar één facet. Daarmee zeg ik absoluut niet dat mbo’ers geen kennis hebben, maar kennis is niet het enige aspect. Juist in een precaire sector als jeugdhulp waarin je heel goed moet kunnen luisteren, invoelen en meebewegen is die menselijke component zo belangrijk. Natuurlijk moet je weten welke hoe de protocollen er zijn en met welke richtlijnen je op pad moet maar misschien dat juist deze mensen die hard moeten vechten voor hun plekje op de arbeidsmarkt heel veel kunnen bieden.’

‘Jongeren die niet op hbo of universitair niveau zijn opgeleid verdienen veel meer kansen,’ zegt Overbeek tot slot. ‘En ik ben ervan overtuigd dat de maatschappij daar ook steeds meer om vraagt. Inzet van mbo’ers is dus niet alleen goed voor de jeugdhulp, maar voor heel Nederland.’

Ook interessant:

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.