Klein beginnen, groots eindigen

Ruim baan geven aan kennis en kunde van medewerkers in jeugdhulp. Zodat zij optimaal hun professionaliteit kunnen inzetten, in een cultuur waarin het prettig werken is. Onder de noemer ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ werken vakbonden en werkgevers en ministeries samen om het werk in jeugdzorg aantrekkelijker te maken. ‘We hebben enkele organisaties op het oog om deze verandering tot stand te brengen.’ Maaike van der Aar noemt ze de helden van jeugdzorg: ‘De werkgever die dit aangaat, is een werkgever met lef, die we op het schild moeten hijsen.’ 

#FBF3DF

Maaike, werkt als FNV-bestuurder en lid van het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg op diverse fronten aan versterking van de sector. Zij is trekker van het project ‘Aantrekkelijke organisatie’: een van de thema’s van de Arbeidsmarkttafel Jeugd om het werk in jeugdzorg aantrekkelijker te maken.

Hoog scoren op betrokkenheid en tevredenheid
Volgens de vakbondsbestuurder brengen verschillende instellingen dit type werkgeverschap al in de praktijk. Ze scoren bijvoorbeeld hoog op betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, kennen relatief weinig verzuim en verloop en bieden ruimte en autonomie aan hun medewerkers. Niet voor niets zitten zij, om de successen in alle openheid te delen, in de projectgroep. Net als hr-mensen, jeugdprofessionals en andere deskundigen uit jeugdzorg.

Jeugdprofessionals aan je binden
Uit een rondgang in het veld, blijkt dat je op zo’n manier jeugdprofessionals aan je kunt binden als werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de sector. Zonder hen geen jeugdzorg.

Werkgevers met lef
In lastige tijden aan een experiment meedoen met behoorlijk wat impact op de organisatie. Je moet maar durven. Toch is het geen sprong in het diepe. De organisaties die hieraan meedoen krijgen veel steun vanuit de projectgroep, verzekert Maaike.

‘Ze steken behoorlijk hun nek uit, in een sector met volop concurrentie, geld- en personeelstekorten. Om dan met de billen bloot te gaan, een kijkje in jouw keuken te gunnen, is lef. Want ongetwijfeld sluipen er ook fouten in, gaat het een keer mis. Daarom gaan we niet lichtzinnig te werk. Het wordt een stevig begeleide en gemonitorde pilot met een uitgebreide communicatiemachine erachter. Om ervaringen te delen met de rest van het veld. Aan het eind van de proefperiode verzamelen we de best practices en passen we het receptenboek aan.’

"HET KLINKT ALS DE EMANCIPATIE VAN DE JEUGDWERKER EN DAT IS HET OOK"

Maaike van der Aar, Landelijk bestuurder FNV Zorg & Welzijn

Emancipatie in jeugdzorg
Voor de start van de proeffase wordt deze zomer ook nog een brede enquête uitgezet in de branche. Om nog meer nuttige voeding boven tafel te halen. Aangevuld met wetenschappelijke inzichten en kennis over werken in moderne organisaties door experts. Ook om te checken of de werkgroep op het goede spoor zit. Maaike geeft alvast een klapper weg, die nu al bij het werkveld in de smaak valt. Uit de keuken van de instellingen uit de werkgroep, aangedragen door jeugdprofessionals zelf.

Regelruimte zorgt voor minder werkdruk
‘Zelforganiserende teams. Die zijn bevoegd om zelf hun manier van werken in te vullen met het bijbehorende budget, inclusief een eigen pinpas. Managers zitten op afstand, maar zijn oproepbaar voor ondersteuning. Die regelruimte vinden medewerkers heel prettig en zorgt meteen voor minder werkdruk. Bovendien bewijzen ze, dat de hoogopgeleide jeugdprofessionals zelf voor een deel de touwtjes in handen kunnen nemen. Het klinkt als de emancipatie van de jeugdwerker en dat is het ook.’

Ook interessant

 

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.