Schouder aan schouder

Yolanda van Aspert is beleidsadviseur en zit namens Jeugdzorg Nederland aan de arbeidsmarkttafel die alles in het werk stelt de arbeidsmarkt binnen jeugdhulp te versterken. Vanuit haar ervaring vertelt ze over het thema Inwerken en behouden. Waar het vaak mis gaat, wat er moet gebeuren en waar al kleine successen zijn geboekt.

#D9E8EE

‘Nieuwe medewerkers een warm welkom heten. En ervoor zorgen dat ze hun ideaal in de praktijk kunnen brengen, zonder onder te sneeuwen in een papiercircus: iets betekenen voor mensen, die hulp nodig hebben. Vanuit Jeugdhulp. Alles in het werk gaan we ons daarvoor sterk maken. Inclusief tal van andere belangrijke thema’s.’

Beleidsadviseur Yolanda van Aspert zit namens Jeugdzorg Nederland aan de Arbeidsmarkttafel. Samen met bestuurders van FNV Zorg & Welzijn plus CNV Zorg & Welzijn. De ministeries van JenV en VWS doen ook mee en dat laatste departement stelt de komende drie jaar geld beschikbaar. Een van de vijf thema’s is inwerken en behouden waarmee de partijen in 2020 aan de slag zijn gegaan.

Administratieve lasten
‘Starters in jeugdzorg worden in het begin te vaak noodgedwongen in het diepe gegooid bij gebrek aan ervaren collega’s die de begeleiding op zich kunnen nemen. Bovendien zijn ze te veel tijd kwijt aan allerlei administratieve lasten: om hun SKJ-registratie op peil te houden en aan urenverantwoordingen. Voor velen reden om binnen twee jaar ná de start van hun carrière af te haken en de sector vaarwel te zeggen.’

‘Overigens merken ervaren medewerkers ook dat hun verwachtingen bij het uitoefenen van het vak niet altijd overeenkomen met hun idealen. Aan de daadwerkelijke hulpverlening komen ze minder toe dan ze zouden willen door de administratie en urenverantwoording. Werkgevers nemen de problemen zeer serieus, maar hebben soms te weinig tijd en geld voor verbeteringen.’

Betere arbeidsmarkt
De signalen komen niet uit de lucht vallen, vertelt Yolanda van Aspert. ‘Deze geluiden hoor je, naast van professionals zelf, ook van hogescholen en hr-adviseurs. Het hele veld zet daarom de schouders eronder. Werkgevers en werknemers trokken in 2019 samen op naar het Malieveld en eisten meer geld van het kabinet. Een goed gesprek tussen werkgevers- en werknemersorganisaties ná de demonstratie heeft onder andere geleid tot de afspraak om te werken aan een betere arbeidsmarkt. Daardoor werd de oprichting van de Arbeidsmarkttafel een feit.’

Goede begeleiding
Goede begeleiding houdt collega’s aan boord, vult Yolanda van Aspert aan. ‘Een warm welkom aan het begin van je loopbaan is belangrijk. Zodat je bij wijze van spreken in een gespreid bedje terecht komt. Ervaren krachten kunnen dat natuurlijk het beste oppakken.’

"ER IS AL EEN GOED BEGIN GEMAAKT MET HET TERUGDRINGEN VAN DE GROOTSTE ERGERNISSEN IN ONZE BRANCHE"

Yolanda van Aspert, Adviseur beleid werkgeverszaken bij Jeugdzorg Nederland

‘Vanuit de Arbeidsmarkttafel gaan we met professionals, hr-adviseurs en communicatiemensen bekijken wat daarvoor nodig is. Op 12 mei bijvoorbeeld was er een digitale workshop over inwerken in coronatijd. Tientallen enthousiaste deelnemers wisselden ervaringen uit over de begeleiding van nieuwe collega’s vanuit hun huiskamer.’

Lees hier hun beste tips voor inwerken in coronatijd.

Convenant Tijdschrijven
Het Convenant Tijdschrijven is een eerste goede stap, verzekert Yolanda van Aspert
‘Om de administratieve rompslomp omlaag te brengen. Mijn collega’s investeren daarin al de nodige tijd en energie. Onder meer met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de vakbonden en het Ministerie van VWS. Het eerste succes is nu zichtbaar: in april is het Convenant Tijdschrijven jeugdzorg ondertekend. Er is daarmee een begin gemaakt met het terugdringen van een van de grootste ergernissen in onze branche. Het eerste belangrijke stapje naar de verbeteringen is daarmee gezet. En ik heb er alle vertrouwen in dat er, met de gezamenlijke inspanningen die we samen met de vakbonden verrichten, meer mooie stappen zullen volgen.’

Ook interessant

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.