Niets doen is geen optie

‘Als we niks doen komt de zorg aan de meest kwetsbare kinderen in gevaar. Om de vicieuze cirkel van problemen op de arbeidsmarkt van de sector jeugd’ te doorbreken, sloten de sociale partners tegelijk met de nieuwe cao een akkoord voor de arbeidsmarkttafel Jeugd. Drie vragen aan projectleider Henrieke van Diermen.

Zorg voor Jeugd, Werken in de Zorg, er gebeurt al veel. Waarom is de Arbeidsmarkttafel Jeugd nodig?
‘De cijfers spreken voor zich: het uitstroomcijfer in jeugdzorg is het hoogst van alle zorgsectoren. Bij grote jeugdhulporganisaties rond 16%, met uitschieters naar 20% bij gecertificeerde instellingen. Tel daarbij op: een structureel personeelstekort van 20%, hoog verzuim (gemiddeld 5,7%, met uitschieters naar 7%), hoge werkdruk en een fors risico op agressie. Die vicieuze cirkel willen we doorbreken en daarom hebben Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn het initiatief genomen voor de arbeidsmarkttafel Jeugd.

De urgentie wordt ook gevoeld bij de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV). Er is 2,4 miljoen beschikbaar voor de komende drie jaar om de arbeidsmarkt te versterken. Dus voor al die professionals die zich elke dag inzetten voor de jeugd. Hoe kunnen we de professional goed faciliteren, zodat we continuïteit en stabiliteit kunnen bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren. Meer salaris alleen is niet de oplossing, vandaar dat we met dit project investeren in een gezondere arbeidsmarkt.’

Hoe maakt de Arbeidsmarkttafel Jeugd het verschil?
‘We richten ons op de brede sector jeugd en werken samen met partijen in het sociale domein. In de werkgroep zitten ook mensen van de ministeries. Zo zorgen we voor korte lijnen, er kan snel geschakeld worden. Samen werken aan oplossingen, samen kijken hoe het anders kan. We sluiten aan bij wat er al in het land gebeurt en bij lopende programma’s als Zorg voor Jeugd en Werken in de Zorg. Geen energie verspillen, niet het wiel opnieuw uitvinden! Hoe kunnen we uitvoerend en ondersteunend professionals zo goed mogelijk ondersteunen, dat is de centrale vraag.’

"Als je versterkt wat werkt, ontstaat er positieve energie"

Henrieke van Diermen, Programmaleider Arbeidsmarkttafel

En concreet, met welke onderwerpen gaat de Arbeidsmarkttafel Jeugd aan de slag?
In overleg met werkgevers en werknemers in het land hebben we vijf thema’s gekozen. We halen op wat op deze thema’s al gebeurt en goed gaat in de praktijk. Die voorbeelden gaan we verspreiden en waar kan versterken. Zo vormt zich het actieplan in verbinding met de praktijk.

Met  het thema Inwerken en behouden onderzoeken we: hoe geven we tijd, ruimte en aandacht aan nieuwe medewerkers om het vak eigen te maken?

Voor landelijke voorziening kijken we hoe je medewerkers kunt ondersteunen bij de overstap naar een nieuwe organisatie. Als het werk door een andere organisatie wordt overgenomen bijvoorbeeld. We willen inzichtelijk maken hoeveel en waar er vacatures zijn. En inzicht geven in loopbaanpaden.

Goed werkgeverschap draait om de vraag hoe je professionals meer regelruimte geeft. Het delen, versterken en verbreden van goede voorbeelden hoort hier ook bij.

Bij het thema Agressie op het werk kijken we naar wat werkt tegen agressie. En wat doen we als medewerkers ermee te maken krijgen?

Voor het thema Arbeidsmarkteffecten van de SKJ-registratie inventariseren we de  effecten. Eerst staat onderzoek centraal, daarna een plan om eventuele belemmeringen op te heffen.’

Lees hier meer over de Arbeidsmarkttafel Jeugd!

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.