#F4E2E4

Goed agressiebeleid ontwikkelen? Pak het integraal aan!

Veel organisaties worstelen met het maken van succesvol beleid tegen agressie. Reden voor de projectgroep ‘Agressievrij werken’ om te zoeken naar goede voorbeelden in het veld die wél werken.

Na een uitgebreide verkenning bleek dat bij veel jeugdhulporganisaties een gedeelde visie ontbreekt als het gaat over het ontwikkelen van agressiebeleid. Daarom ontwikkelde de projectgroep een integrale aanpak, die bestaat uit vier velden rondom agressie:

  • Kwaliteit van Dienstverlening
  • Preventie
  • Handelen tijdens agressie
  • Handelen na Agressie

Met een structurele aanpak en continue aandacht voor deze vier thema’s binnen de hele organisatie wordt veilig werken organisatiebreed gestimuleerd.  Door structureel de processen, afspraken en hulpmiddelen te evalueren en aan te passen als dat nodig is ontstaat een dynamische aanpak. Daarnaast biedt deze handreiking een handige checklist en advies over borging.

Benieuwd? Ga naar ‘Een integrale aanpak voor veilig werken: hoe doe je dat?

Ook is de projectgroep bezig met het maken van verhalen rondom de goede praktijkvoorbeelden die zij tegenkwamen tijdens hun zoektocht. Zodra deze klaar zijn, delen we ze uiteraard op deze website en via onze social media-kanalen.

 

Meedoen aan de pilot Integrale aanpak agressie?

We zoeken drie jeugdhulporganisaties die met de integrale aanpak aan de slag willen in een pilot van ongeveer 6 maanden. Als pilotorganisatie krijg je gratis externe begeleiding. Als tegenprestatie stelt jouw organisatie uren beschikbaar voor de interne projectgroep en deelt jullie ervaringen in de pilot.

Dus: maak dit bespreekbaar bij je leidinggevende en/of HR-manager en meld samen jullie organisatie aan (let op: t/m 27 januari!).

Interesse? Lees meer info of meld jouw organisatie direct aan

#jeugdhulp #allesinhetwerk

lees verder

Nieuws

Vacature: Adviseur/projectleider

We zijn op zoek naar een adviseur/projectleider met verbindende en veranderkundige kwaliteiten die weet hoe je organisatie-overstijgend leren faciliteert en ons projectteam Aantrekkelijke organisatie daarin ondersteunt.

Nieuws

Ontwikkel jij de ideeën om jeugdprofessionals te behouden graag verder?

We zijn op zoek naar een enthousiast projectlid dat mee wil werken aan de verdere verbreding en verdieping van de ideeën om medewerkers voor jeugdhulp te behouden. Deze ideeën zijn opgehaald door het projectteam Blijf voor de jeugd.

Nieuws

Beter leren reflecteren? Bekijk de tips!

‘Daag jezelf en anderen uit om echt vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kunnen kijken’. Dit is nog maar één tip om beter te leren reflecteren, volgens Mandy Peper en Summer Koster van het platform Sociaal Domein Online.

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie MBO e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie MBO e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.