#FBF3DF

Goed werkgeverschap antwoord op hoge uitstroom en verzuim in jeugdhulp

Het eerste exemplaar ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ wordt vandaag op het event van Jeugdhulp. Alles in het werk in het Spoorwegmuseum Utrecht uitgereikt aan drie jeugdhulporganisaties.

Triade Vitree, Partners voor Jeugd en iHUB ontvangen het op onderzoek gebaseerde inspiratieboek gevuld met goede voorbeelden, tips en tools van jeugdhulporganisaties. Ze kunnen daarmee aan de slag om een aantrekkelijke organisatie te worden. Alle jeugdzorgorganisaties ontvangen binnenkort een exemplaar. Een cadeau van het programma aan de sector.

Aantrekkelijke organisaties
Dit is hét moment voor goed werkgeverschap. Aantrekkelijke organisaties zijn van onschatbare waarde voor de sector. Jeugdhulp heeft te maken met een groot verloop en een hoog verzuim. “Uit een rondgang in het veld blijkt dat je op deze manier jeugdhulpprofessionals aan je kunt binden als werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de sector”, zegt Maaike van der Aar namens FNV Zorg & Welzijn, betrokken bij dit programma. Vorig jaar verlieten 7.500 mensen de sector, dat is bijna een kwart van alle medewerkers. Een deel daarvan begint voor zichzelf als zzp’er in jeugdhulp.

Triade Vitree, iHUB en Partners voor Jeugd herkennen dit probleem. Zij zijn op weg om een aantrekkelijke organisatie te worden. Triade Vitree blogt sinds mei over dit leerproces, zo laten zij andere leren van dit proces.

Onderzoek ingrediënten aantrekkelijke organisatie
Het boek is gebaseerd op onderzoek onder medewerkers en bestuurders in de brede jeugdhulp. Jeugdhulp. Alles in het werk vroeg welke ingrediënten het succes van een aantrekkelijke organisatie bepalen. Dit leverde tien ingrediënten op. Goede voorbeelden en tips van aantrekkelijke jeugdhulporganisaties over de eerste vijf ingrediënten komen terug in het boek. “Versterken wat al werkt is een van de uitgangspunten van het programma. We willen de informatie graag delen met alle jeugdhulporganisaties. Er is ook een online versie beschikbaar op jeugdhulpallesinhetwerk.nl”, aldus programmaleider Henrieke van Diermen.

Samen met professionals
In Jeugdhulp. Alles in het werk zetten Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) zich gezamenlijk in voor een aantrekkelijke sector waar professionals met plezier werken én willen blijven werken. Dat doen zij samen met professionals in verschillende thema’s: inwerken en behouden, blijf voor de jeugd, aantrekkelijke organisatie, agressievrij werken, mbo’ers in jeugdhulp en emancipatie van de professionals. “Professionals hebben in projectgroepen allerlei mooie voorbeelden opgehaald en ontwikkeld. Dit is niet bedacht door beleidsmakers, maar zij zijn wel betrokken. Dat maakt dit programma echt uniek”, zegt Henrieke van Diermen.

Inspiratieweek met opbrengsten
Afgelopen tijd zijn veel goede voorbeelden, tips en tools uit de diverse thema’s opgehaald. Een greep daaruit komt tijdens de inspiratieweek van 20 tot en met 24 juni aan bod.

Meer weten

#jeugdhulp #allesinhetwerk

lees verder

Nieuws

Laatste plaatsen: meld je nu aan!

Last call! Er zijn nog een paar plekken (gratis) vrij voor de Inspiratieweek die a.s. maandag van start gaat. Kom langs en laat je verrassen door een mooie mix van inhoud, contact, vermaak en inspiratie!

Nieuws

Gedurfde stap om aantrekkelijke organisatie te worden

Goede medewerkers verlaten de organisatie en de medewerkerstevredenheid daalt al jaren. Bij Triade Vitree hebben ze al van alles geprobeerd om dit tij te keren. Helaas met onvoldoende resultaat. Vorig jaar zomer kwam het management tot de conclusie: onze medewerkers zijn ongelukkig en er moet nu écht iets gebeuren!  

Nieuws

Goed agressiebeleid ontwikkelen? Pak het integraal aan!

Veel organisaties worstelen met het maken van succesvol beleid tegen agressie. Reden voor de projectgroep ‘Agressievrij werken’ om te zoeken naar goede voorbeelden in het veld die wél werken. Resultaat: een integrale aanpak.

 

 

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.