#FBF3DF

Goed werkgeverschap antwoord op hoge uitstroom en verzuim in jeugdhulp

Het eerste exemplaar ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ wordt vandaag op het event van Jeugdhulp. Alles in het werk in het Spoorwegmuseum Utrecht uitgereikt aan drie jeugdhulporganisaties.

Triade Vitree, Partners voor Jeugd en iHUB ontvangen het op onderzoek gebaseerde inspiratieboek gevuld met goede voorbeelden, tips en tools van jeugdhulporganisaties. Ze kunnen daarmee aan de slag om een aantrekkelijke organisatie te worden. Alle jeugdzorgorganisaties ontvangen binnenkort een exemplaar. Een cadeau van het programma aan de sector.

Aantrekkelijke organisaties
Dit is hét moment voor goed werkgeverschap. Aantrekkelijke organisaties zijn van onschatbare waarde voor de sector. Jeugdhulp heeft te maken met een groot verloop en een hoog verzuim. “Uit een rondgang in het veld blijkt dat je op deze manier jeugdhulpprofessionals aan je kunt binden als werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de sector”, zegt Maaike van der Aar namens FNV Zorg & Welzijn, betrokken bij dit programma. Vorig jaar verlieten 7.500 mensen de sector, dat is bijna een kwart van alle medewerkers. Een deel daarvan begint voor zichzelf als zzp’er in jeugdhulp.

Triade Vitree, iHUB en Partners voor Jeugd herkennen dit probleem. Zij zijn op weg om een aantrekkelijke organisatie te worden. Triade Vitree blogt sinds mei over dit leerproces, zo laten zij andere leren van dit proces.

Onderzoek ingrediënten aantrekkelijke organisatie
Het boek is gebaseerd op onderzoek onder medewerkers en bestuurders in de brede jeugdhulp. Jeugdhulp. Alles in het werk vroeg welke ingrediënten het succes van een aantrekkelijke organisatie bepalen. Dit leverde tien ingrediënten op. Goede voorbeelden en tips van aantrekkelijke jeugdhulporganisaties over de eerste vijf ingrediënten komen terug in het boek. “Versterken wat al werkt is een van de uitgangspunten van het programma. We willen de informatie graag delen met alle jeugdhulporganisaties. Er is ook een online versie beschikbaar op jeugdhulpallesinhetwerk.nl”, aldus programmaleider Henrieke van Diermen.

Samen met professionals
In Jeugdhulp. Alles in het werk zetten Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) zich gezamenlijk in voor een aantrekkelijke sector waar professionals met plezier werken én willen blijven werken. Dat doen zij samen met professionals in verschillende thema’s: inwerken en behouden, blijf voor de jeugd, aantrekkelijke organisatie, agressievrij werken, mbo’ers in jeugdhulp en emancipatie van de professionals. “Professionals hebben in projectgroepen allerlei mooie voorbeelden opgehaald en ontwikkeld. Dit is niet bedacht door beleidsmakers, maar zij zijn wel betrokken. Dat maakt dit programma echt uniek”, zegt Henrieke van Diermen.

Inspiratieweek met opbrengsten
Afgelopen tijd zijn veel goede voorbeelden, tips en tools uit de diverse thema’s opgehaald. Een greep daaruit komt tijdens de inspiratieweek van 20 tot en met 24 juni aan bod.

Meer weten

#jeugdhulp #allesinhetwerk

lees verder

Nieuws

Alle opbrengsten tot nu toe in één oogopslag

Ontbijtsessies, de Gouden Microfoon, de Complete agressie-aanpak, het e-book ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’, een ‘Kansen in de regio’-kaart, een verkenning naar mbo’ers in jeugdhulp en een prachtige Inspiratieweek in juni. Het is zomaar een greep uit de totale opbrengst vanuit ons programma ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’.

Nieuws

Een ontbijt met een boodschap: ‘Samen staan we sterk!’

Vanuit de projectgroep Emancipatie van de professional geloven we dat jeugdhulpprofessionals altijd aan het roer kunnen staan van hun eigen loopbaan en hun werkgeluk. Met de ontbijtsessies zijn we in gesprek gegaan met jeugdhulpprofessionals over het thema emancipatie, onder het genot van een heerlijk ontbijt.

Nieuws

De Complete agressie-aanpak nu beschikbaar!

Agressie tegen medewerkers is onacceptabel, dat vindt iedereen. Reden voor de projectgroep Agressievrij werken om een integrale aanpak te ontwikkelen.

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.