#D9E8EE

Jeugdbescherming west wint Impactmaker 2020-Prijs

Jeugdbescherming west heeft de Impactmaker 2020-Prijs gewonnen met het initiatief ‘Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’. De organisatie is geselecteerd omdat het behoud van medewerkers hoog op de agenda staat.

Door de schaarste in de branche heeft Jeugdbescherming west de focus verlegd van ’zoeken naar competente mensen’ naar ’competent maken van beschikbare mensen’. Het initiatief ‘Vanaf dag één aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’ wordt ingezet om de autonomie van de professionals te vergroten. Zodat zij vanuit bekwaamheid en deskundigheid invulling kunnen geven aan hun werk én daarbij aandacht hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.

Leren en reflecteren
In dit project staat voortdurend leren en reflecteren centraal en dit project heeft dan ook een belangrijke plaats in het hr-beleid. Via een speciale begeleidingspiramide wordt op een gestructureerde manier aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling.

Lager verzuim
Deze aanpak werpt vruchten af. Jeugdbescherming west kent een lager verzuim en medewerkers ervaren meer werkplezier en regie op het eigen werk. Dat maakt de organisatie tot een geliefde werkgever, met als belangrijk voordeel: de uitstroom vermindert en nieuwe medewerkers melden zich aan. “We horen van nieuwe sollicitanten dat zij bewust kiezen voor deze organisatie vanwege het vitaliteitsbeleid en de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Silvia van Gaal, interne coach en adviseur hr projecten.

Koploper Actie Leer Netwerk
Deze werkwijze leidt ertoe dat Jeugdbescherming west is benoemd als Koploper voor het Actie Leer Netwerk. De deelnemers aan de Actie Leer Netwerk Dagen konden van 7 december tot 11 december stemmen via het online platform wie de Impactmaker 2020-Prijs wint. Op 11 december was de finale en de prijsuitreiking live te volgen.

Het is voor het eerst dat de Impactmaker-Prijs wordt uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van het Ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus.

Meer weten?

#jeugdhulp #allesinhetwerk

lees verder

Nieuws

Alle opbrengsten tot nu toe in één oogopslag

Ontbijtsessies, de Gouden Microfoon, de Complete agressie-aanpak, het e-book ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’, een ‘Kansen in de regio’-kaart, een verkenning naar mbo’ers in jeugdhulp en een prachtige Inspiratieweek in juni. Het is zomaar een greep uit de totale opbrengst vanuit ons programma ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’.

Nieuws

Een ontbijt met een boodschap: ‘Samen staan we sterk!’

Vanuit de projectgroep Emancipatie van de professional geloven we dat jeugdhulpprofessionals altijd aan het roer kunnen staan van hun eigen loopbaan en hun werkgeluk. Met de ontbijtsessies zijn we in gesprek gegaan met jeugdhulpprofessionals over het thema emancipatie, onder het genot van een heerlijk ontbijt.

Nieuws

De Complete agressie-aanpak nu beschikbaar!

Agressie tegen medewerkers is onacceptabel, dat vindt iedereen. Reden voor de projectgroep Agressievrij werken om een integrale aanpak te ontwikkelen.

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.