#D9E8EE

Jeugdbescherming west wint Impactmaker 2020-Prijs

Jeugdbescherming west heeft de Impactmaker 2020-Prijs gewonnen met het initiatief ‘Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’. De organisatie is geselecteerd omdat het behoud van medewerkers hoog op de agenda staat.

Door de schaarste in de branche heeft Jeugdbescherming west de focus verlegd van ’zoeken naar competente mensen’ naar ’competent maken van beschikbare mensen’. Het initiatief ‘Vanaf dag één aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’ wordt ingezet om de autonomie van de professionals te vergroten. Zodat zij vanuit bekwaamheid en deskundigheid invulling kunnen geven aan hun werk én daarbij aandacht hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.

Leren en reflecteren
In dit project staat voortdurend leren en reflecteren centraal en dit project heeft dan ook een belangrijke plaats in het hr-beleid. Via een speciale begeleidingspiramide wordt op een gestructureerde manier aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling.

Lager verzuim
Deze aanpak werpt vruchten af. Jeugdbescherming west kent een lager verzuim en medewerkers ervaren meer werkplezier en regie op het eigen werk. Dat maakt de organisatie tot een geliefde werkgever, met als belangrijk voordeel: de uitstroom vermindert en nieuwe medewerkers melden zich aan. “We horen van nieuwe sollicitanten dat zij bewust kiezen voor deze organisatie vanwege het vitaliteitsbeleid en de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Silvia van Gaal, interne coach en adviseur hr projecten.

Koploper Actie Leer Netwerk
Deze werkwijze leidt ertoe dat Jeugdbescherming west is benoemd als Koploper voor het Actie Leer Netwerk. De deelnemers aan de Actie Leer Netwerk Dagen konden van 7 december tot 11 december stemmen via het online platform wie de Impactmaker 2020-Prijs wint. Op 11 december was de finale en de prijsuitreiking live te volgen.

Het is voor het eerst dat de Impactmaker-Prijs wordt uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van het Ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus.

Meer weten?

#jeugdhulp #allesinhetwerk

lees verder

Nieuws

Goed werkgeverschap antwoord op hoge uitstroom en verzuim in jeugdhulp

Het eerste exemplaar ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’ wordt vandaag op het event van Jeugdhulp. Alles in het werk in het Spoorwegmuseum Utrecht uitgereikt aan drie jeugdhulporganisaties.

Nieuws

Laatste plaatsen: meld je nu aan!

Last call! Er zijn nog een paar plekken (gratis) vrij voor de Inspiratieweek die a.s. maandag van start gaat. Kom langs en laat je verrassen door een mooie mix van inhoud, contact, vermaak en inspiratie!

Nieuws

Gedurfde stap om aantrekkelijke organisatie te worden

Goede medewerkers verlaten de organisatie en de medewerkerstevredenheid daalt al jaren. Bij Triade Vitree hebben ze al van alles geprobeerd om dit tij te keren. Helaas met onvoldoende resultaat. Vorig jaar zomer kwam het management tot de conclusie: onze medewerkers zijn ongelukkig en er moet nu écht iets gebeuren!  

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.