#FBF3DF

‘Medewerkers verdienen meer aandacht en een centrale plek’

Het project ‘Aantrekkelijke organisatie’ krijgt binnenkort een vervolg, nadat in de eerste fase al ‘ingrediënten’ voor een aantrekkelijke organisatie zijn opgehaald binnen de jeugdhulp. Het vervolg bestaat uit het volgen van twee leertrajecten bij jeugdhulporganisaties, die deze ingrediënten in hun organisaties een duurzame plek willen geven. Bestuurder van Triade Vitree, Paul van der Linden, gaf tijdens een bijeenkomst van ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ (2 nov) terplekke zijn medewerking aan dit vervolgtraject.

 

 

 

Dit leertraject betekent dat er tijd en aandacht wordt gestoken in de medewerkers en met hen een gezamenlijk ontwikkelproces wordt doorlopen. En dat is dan ook precies wat Van der Linden beaamt: ‘Medewerkers verdienen meer aandacht, ze moeten een veel centralere plek krijgen in de organisatie’.

Triade Vitree doorloopt dit proces waarbij ook het leren van en met andere organisaties een plek krijgt. We volgen de ontwikkelingen en delen de resultaten van het leerproces met de brede Jeugdhulp. Op deze manier kunnen alle jeugdhulporganisaties profiteren van de stappen die Triade Vitree gaat zetten om de ingrediënten echt te laten landen in de organisatie. Met als uiteindelijke doel het versterken van de jeugdhulp door een betere ondersteuning van jeugdhulpprofessionals.

Ook meedoen als leerorganisatie?

Naast Triade Vitree, is er ruimte voor nog één jeugdhulporganisatie die de opgehaalde ingrediënten van aantrekkelijke organisaties een (betere) inbedding willen geven en daar ook tijd en aandacht voor vrij gaat maken. Vanuit het programma wordt, in samenspraak met de betreffende organisatie, gekeken naar de wensen vanuit de organisatie en vervolgens een plan gemaakt. Een procesbegeleider en communicatieadviseur worden gefaciliteerd vanuit ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’, maar de betreffende organisatie is en blijft natuurlijk leidend in dit proces.

Meer info? Bel of mail Henrieke van Diermen, programmaleider van ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’: 06-28264642 of hvandiermen@fcb.nl

Download hier het inspiratieboek Aantrekkelijke Organisatie. Aan de volgende editie wordt momenteel hard gewerkt: deze verschijnt vlak voor de Kerst.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

lees verder

Nieuws

Alle opbrengsten tot nu toe in één oogopslag

Ontbijtsessies, de Gouden Microfoon, de Complete agressie-aanpak, het e-book ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’, een ‘Kansen in de regio’-kaart, een verkenning naar mbo’ers in jeugdhulp en een prachtige Inspiratieweek in juni. Het is zomaar een greep uit de totale opbrengst vanuit ons programma ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’.

Nieuws

Een ontbijt met een boodschap: ‘Samen staan we sterk!’

Vanuit de projectgroep Emancipatie van de professional geloven we dat jeugdhulpprofessionals altijd aan het roer kunnen staan van hun eigen loopbaan en hun werkgeluk. Met de ontbijtsessies zijn we in gesprek gegaan met jeugdhulpprofessionals over het thema emancipatie, onder het genot van een heerlijk ontbijt.

Nieuws

De Complete agressie-aanpak nu beschikbaar!

Agressie tegen medewerkers is onacceptabel, dat vindt iedereen. Reden voor de projectgroep Agressievrij werken om een integrale aanpak te ontwikkelen.

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.