#FBF3DF

Onderzoek: aantrekkelijke organisatie zet kind centraal

Wat maakt een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk om voor te werken? ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ vroeg aan medewerkers en bestuurders in brede jeugdhulp welke ingrediënten het succes bepalen. Uit het onderzoek ‘Ingrediënten voor aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp’ blijkt dat het centraal stellen van het belang van kinderen en jongeren op nummer 1 staat.

 

Aantrekkelijke organisaties zijn van onschatbare waarde voor de sector. Zij weten nieuwe medewerkers te trekken en te behouden en dragen zo bij aan een sterke arbeidsmarkt jeugd. Een sector die te maken heeft met een hoog verloop en verzuim. Hoe doen ze dat? De onderzoekers komen met een lijst van bijna veertig ingrediënten die passen bij een organisatie waar het fijn werken is. Gebaseerd op gesprekken met drie aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp. Na een oproep op sociale media vulden meer dan driehonderd medewerkers en bestuurders in brede jeugdhulp de vragenlijst in en gaven zij aan wat zij de belangrijkste ingrediënten vinden.

Uitkomsten onderzoek

78 procent van de deelnemers noemt het belang van kinderen en jongeren centraal stellen als het belangrijkste ingrediënt. Op nummer twee staat met 63 procent de organisatie die medewerkers tijd geeft voor reflectie, het bespreken en ontwikkelen van ideeën. Als derde ingrediënt noemt 59 procent de waardering en erkenning van professionals. Daarna volgt met 57 procent een cultuur van vertrouwen binnen de organisatie. Aandacht voor werkplezier staat met 55 procent op nummer vijf.

Welbevinden van medewerkers

Een verdiepende analyse op eerder verzamelde data van het CBS ondersteunt deze uitkomsten. Hieruit blijkt dat het ervaren van steun van de leidinggevenden en de organisatie de belangrijkste factor is die de tevredenheid van de medewerkers met de organisatie positief beïnvloedt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat steun van leidinggevenden en de organisatie meteen de belangrijkste voorspeller is voor het verminderen van de ervaren vermoeidheid van medewerkers. Daarnaast spelen werkinhoud, autonomie en arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol in het welbevinden van medewerkers.

Jeugdprofessionals aan je binden

De resultaten zijn belangrijk voor de sector, zegt Maaike van der Aar, FNV-bestuurder. Als lid van de Arbeidsmarkttafel Jeugd is ze trekker van het project ‘Aantrekkelijke organisatie’, waarvan dit onderzoek deel uitmaakt.  “Uit een rondgang in het veld blijkt dat je op zo’n manier jeugdprofessionals aan je kunt binden als werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de sector. Zonder hen geen jeugdzorg.”

Onvoldoende aandacht

Medewerkers geven in het onderzoek ook aan voor welke ingrediënten in organisaties nog onvoldoende aandacht is. Ze noemen doorgroeimogelijkheden en voortdurend aandacht hebben voor het verminderen van regels, bureaucratie en administratieve druk. Ook wordt het ontzorgen van medewerker op het gebied van beroepsregistratie als een belangrijk aandachtspunt genoemd.

Aan de slag met de uitkomsten

In het komend jaar volgt ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ het leerproces van twee organisaties die met deze uitkomsten aan de slag gaan. Maaike van der Aar: “We onderzoeken gaandeweg hoe je deze ingrediënten in de praktijk brengt. Wat merken medewerkers als je daar bewust aandacht aan geeft? De twee organisaties begeleiden we in dit spannende proces. Misschien dat er een cultuurverandering nodig is of een andere manier van werken. Hoe dan ook, wat we ook doen, het moet tot verbeteringen leiden.”

Inspiratieboek voor de sector 

Ook verschijnt er online een inspiratieboek waarin de vijf belangrijkste ingrediënten de revue passeren aan de hand van interviews, tips en goede voorbeelden uit de praktijk. Zo werkt ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ samen met het veld aan aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp, zodat medewerkers er graag willen werken en blijven werken.

Meer weten?

 

#jeugdhulp #allesinhetwerk

lees verder

Nieuws

Werkbeleving: dit maakt het verschil

Welke factoren beïnvloeden de door professionals genoemde belangrijkste ingrediënten van aantrekkelijke organisaties? Een verdiepende analyse op CBS-data geeft een duidelijk beeld.

Nieuws

‘De jeugd heeft de toekomst, dat weten we allemaal’

Mandy Peper en Summer Koster van het online platform Sociaal Domein Online leggen uit wat zij met hun platform kunnen betekenen voor iedereen die in de jeugdhulp werkt.

Nieuws

Waardering en erkenning: een andere visie

“Je mag best onderscheid maken en bijzondere inzet belonen,” zegt Daniëlle van de Laan, hoofd HR Samen Veilig Midden-Nederland.

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie MBO e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie MBO e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.