Annemarieke Taal

Afdelingshoofd directie Jeugd
Ministerie VWS
“Samen de schouders eronder”

“Wat wij (Gusta Jessen en ik) zo mooi vinden is dat alle partijen die betrokken zijn bij de Arbeidsmarkttafel Jeugd, het samen doen! Professionals uit het veld werken samen met de partijen van de Arbeidsmarkttafel aan concrete projecten. Natuurlijk verschillen we weleens van mening over welke zaken anders zouden moeten in de jeugdzorg. Maar waar we het over eens zijn is dat de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed onder druk staat. En specifiek die van de jeugdzorg. De opgave is zorgen dat mensen die in de sector werken er ook graag blijven werken. En dat ze hun vak zo goed mogelijk kunnen doen. Ook is van belang dat professionals goed ondersteund worden bij de uitoefening van hun werk. Dit kunnen we alleen in gezamenlijkheid aanpakken. Alle betrokken partijen hebben een verantwoordelijkheid om het werken in de jeugdsector aantrekkelijk te maken én te houden.

Binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd werkt VWS samen met jeugdhulpaanbieders, jeugdprofessionals , cliëntenorganisaties en gemeenten onder andere aan het investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals en het bevorderen van een gezonde arbeidsmarkt. Twee dossiers die het hart van de jeugdzorg raken, daar dragen we graag ons steentje aan bij. We gaan ervan uit dat we samen de knelpunten die spelen op gebied van arbeidsmarkt oppakken en oplossingen bedenken.”

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.