Daniëlle de Bruin

Beleidsadviseur en werkgelukdeskundige
De Jeugd- & Gezinsbeschermers
“We moeten van die vele loketten af!”
#D9E8EE

“Jeugdhulp is fantastisch, maar tegelijkertijd is het werk soms zwaar. Werken met de kwetsbaarste gezinnen in de samenleving. Dat vraagt om stevige, ervaren en gezonde professionals. Dat bereik je alleen als er goed gezorgd wordt voor deze mensen. Daar heb ik ideeën over en daar wil ik me bijzonder graag voor inzetten.

Binnen veel organisaties wordt de werkbelasting als te hoog ervaren en dat maakt dat werken binnen jeugdhulp minder populair wordt. Om al die gezinnen goed te kunnen bedienen is het belangrijk dat de jeugdhulpprofessional weer op de kaart gezet wordt. Jeugdwerkers zijn hierin te bescheiden, staan minder snel op de barricade als bijvoorbeeld de boeren of de leraren. Veel collega’s gaan niet naar manifestaties, omdat ze simpelweg te druk zijn en vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel geen dag vrij willen nemen.

Als je het mij vraagt, zou ik het zogeheten ‘voorveld’ willen verstevigen. Direct bij de eerste zorgen goede en passende hulp bieden kan voorkomen dat er een crisissituatie ontstaat. Vaak zien we dat een kind of een gezin te lang heeft moeten wachten op goede hulp, waardoor ze afhaken of de problemen groter worden. Als je investeert in professionals in de wijken, die in nauwe samenwerking staan met de scholen, GGD, consultatiebureaus, en meer ketenpartners én een situatie hebt waarin er geen wachtlijsten voor hulp zijn, ben ik ervan overtuigd dat er veel minder kinderen een kinderbeschermingsmaatregel krijgen of zelfs uit huis geplaatst moeten worden.”

Aanpak: inwerken en behouden

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.