Marjan Holthuis

Projectleider en adviseur
“Als het aan mij ligt, mag het echt weer over het kind en het gezin gaan”
#E3E6DC

“Jeugdhulp heeft mijn hart. Vanuit de overtuiging dat ieder kind het recht heeft om veilig op te groeien naar volwassenheid. Hierbij omringd en gesteund door betrokken volwassenen die oog en aandacht hebben voor de leefwereld van het kind. En daar meen ik ieder woord van. Gezien en gehoord worden in je jeugd maakt een positief verschil richting volwassenheid.

Met een opleidingsachtergrond binnen zowel social work als human resources wilde ik graag aan de slag binnen een organisatie die een maatschappelijk doel dient. Binnen deze sector hoef ik me geen werkdag af te vragen voor wie ik me inzet.

Dat medewerkers weten dat ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden is naar mijn idee een belangrijke basis die we als werkgevers kunnen bieden aan jeugdhulpverleners. Mijn ervaring is dat de medewerkers die binnen de jeugdhulp niet veeleisend en vragend zijn richting een werkgever. Ze schuiven alles aan de kant, inclusief eigen behoeften om voor kinderen en jongeren het verschil te maken. Binnen een sector die onder druk staat, waar een aantal werkgevers het financieel zwaar hebben, gun ik het zowel werkgevers als werknemers dat we de liefde voor het vak niet te verliezen.

Dat werknemers de sector verlaten, omdat ze niet weten hoe hun kennis en kunde ingezet kan worden binnen de eigen of andere jeugdhulporganisaties vind ik heel jammer. De uitdaging is voor de werknemer om in te schatten of hij in beweging moet komen. Ik hoop dat we hiervoor een tool kunnen ontwikkelen die echt helpt. En dat die tool onderdeel wordt van een breder aanbod van faciliteiten om medewerkers voor de sector te behouden.”

Aanpak: Blijf voor de jeugd

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.