/

/

Dienstverlening en veilig werken

‘Betrek de hele organisatie bij het opstellen van agressiebeleid’

Corné Dijkstra, Manager Kwaliteit en Certificering bij Jeugdbescherming Overijssel (JBOV), ziet het creëren van een veilige werkomgeving als onderdeel van goed werkgeverschap. Dus toen uit een tevredenheidsonderzoek naar voren kwam dat maar liefst 85% van de medewerkers wekelijks te maken had met agressie, ging hij aan de slag met het herzien van het huidige ‘veilig werken beleid’. Zijn advies: ´Betrek mensen uit alle lagen van de organisatie bij je agressiebeleid. Dat zorgt voor draagvlak.’

#F4E2E4

Agressie naar jeugdzorgmedewerkers krijgt te weinig aandacht, vindt Corné. ´De jeugdhulp als geheel ligt juist onder een negatief vergrootglas. Dat doet, soms onbewust, wat met cliënten en wat ze denken zich te kunnen permitteren. Daarom vind ik dat bestuurders voor hun medewerkers moeten blijven staan. En als een groot deel van je medewerkers zegt wekelijks met agressie te maken te hebben, dan moet je als organisatie aan de slag´.

Verbinding werkvloer en beleid
Samen met een collega MT-lid nam hij het bestaande agressiebeleid onder de loep: ´We zagen dat er een goede basis was, maar dat alles vrij versnipperd was georganiseerd. Dus besloten we integraal beleid te ontwikkelen. We hebben goed nagedacht over de vraag wie we daarbij wilden betrekken. Voorop stond dat het medewerkers uit alle lagen van de organisatie moesten zijn.´ Zo ontstond een werkgroep van acht personen met daarin jeugdbeschermers, gedragswetenschappers en teammanagers. Hij gaat verder: ‘De werkgroep was onze vraagbaak. Wat hebben medewerkers nodig van de organisatie? Sluit het huidige scholingsprogramma aan op de wensen? Zijn de afspraken met ketenpartners goed? Ik ben achteraf nog steeds blij dat we dat op die manier hebben gedaan. Het heeft voor veel draagvlak en verbinding tussen de werkvloer en beleid gezorgd.’

Om nog meer inzicht te krijgen, besloot de werkgroep een enquête onder het personeel uit te zetten. ‘We kregen een mooie respons van zo’n 30 tot 40% en veel goede input en tips.’

Het nieuwe beleid is dit jaar vastgesteld. ‘We zijn bij alle teams langsgegaan om ze bekend te maken met het nieuwe beleid en de veranderingen die zijn doorgevoerd. De eerste feedback is dat medewerkers er blij mee zijn; ze herkennen zich er meer in dan voorheen en vinden het fijn dat het MT er aandacht voor heeft. Er komen gaandeweg alweer tips voor (kleine) aanpassingen binnen die we meenemen naar de evaluatie in 2023. Het laat zien dat het onderwerp leeft bij alle medewerkers.’

"'Waardoor het ook komt, agressie tolereren we nooit'"

Een belangrijke verandering in het nieuwe agressiebeleid is het doen van aangifte: ‘De verantwoordelijkheid en de afweging om aangifte te doen lag voorheen bij de medewerkers. Nu doet een leidinggevende aangifte namens de organisatie vanuit de gedachte dat we een veilige werkomgeving moeten creëren voor onze medewerkers. Dat is een heel duidelijk statement naar de agressor. Bovendien kan de medewerker hierdoor in de samenwerking blijven als dat nodig en mogelijk is. Verder hebben we handelingsprotocollen opgesteld. Op verschillende plekken hangen nu geplastificeerde uitdraaien waarop staat wat je moet doen bij agressie. De zogeheten ‘agressiepiepers’ moeten altijd gedragen worden en we controleren daarop. Een belangrijk verschil met het oude beleid is dat we de reactiepiepers alleen geven aan collega’s die zich daar prettig bij voelen en scherp kunnen handelen. Eerst kreeg je de reactiepieper standaard als je bureaudienst had.’ Ook op het gebied van nazorg is het beleid aangepast: ‘Op dit moment zijn we intern mensen aan het werven voor een bedrijfsopvangteam. De medewerker kan dan zijn of haar verhaal kwijt bij mensen die hiervoor zijn getraind en er tijd en ruimte voor hebben.”

 

Adviezen

Corné heeft een paar adviezen voor organisaties die met hun agressiebeleid aan de slag gaan: ‘Betrek mensen uit alle lagen. Dat zorgt voor draagvlak. De werkgroep is bijvoorbeeld bij alle teams langsgegaan om het nieuwe beleid en de keuzes daarin uit te leggen. Bovendien gaat het over de mensen op de werkvloer, niet over het MT. En denk goed na over de vraag welke andere partijen je wilt betrekken bij je beleid. Achteraf gezien hadden we meer aandacht kunnen hebben voor het cliëntperspectief in ons agressiebeleid. Soms komt agressie namelijk voort uit de houding of het gedrag van medewerkers. Het blijft echter een lastig thema. Want waardoor het ook komt, agressie tolereren we nooit. We hebben wel besloten om de cliëntenraad volgend jaar te betrekken bij de evaluatie van het beleid om het cliëntperspectief meer mee te nemen. Ten slotte: Probeer het goede voorbeeld te geven vanuit het MT: blijf in gesprek over agressie. Alleen dan kun je blijven leren.'

Aan de slag

Maak werk van veilig werken!

Agressie tegen medewerkers: helaas heeft elke jeugdhulporganisatie ermee te maken.

Reden voor de projectgroep Agressievrij werken om de handen ineen te slaan en een integrale aanpak te ontwikkelen. Doel: vanuit verschillende fases en met verschillende medewerkers uit alle lagen van de organisatie zo veilig mogelijk werken. Dit noemen we de Complete agressie-aanpak. Benieuwd? Bekijk de aanpak en ga meteen aan de slag!

 

Kijktip!

Bekijk ook het filmpje waarin medewerkers van Anacare vertellen over hun ervaringen met de pijler ‘Dienstverlening en veilig werken’ uit de Complete agressie-aanpak!

#jeugdhulp #allesinhetwerk

Lees verder

‘Ik ga altijd uit van onkunde bij ouders, niet van onwil’

Lidewey Brinkhof is raadsonderzoeker met adviestaken bij de Raad voor de Kinderbescherming. Als contactpersoon voor hoog-risicocasuïstiek, civiele spoed en uitvoerder civiele spoed is ze bij veel heftige zaken betrokken. Toch krijgt ze niet vaak te maken met agressie. ‘Ik probeer altijd goed te luisteren en heel eerlijk te zijn.’

‘Een nazorgteam voorkomt dat jeugdhulpprofessionals uitvallen’

Bij Horizon Jeugdzorg krijgen medewerkers die te maken hebben met agressie en onveiligheid snel na het incident persoonlijke aandacht van een nazorgteam. Initiatiefnemer Jojet de Graaf, tot voor kort regionaal beleidsadviseur bij Horizon, vertelt over de totstandkoming van het team en de grote toegevoegde waarde ervan.

Zeeland

Geen kansen voor deze regio

Utrecht

Geen kansen voor deze regio

Zuid-Holland

Geen kansen voor deze regio

Noord-Brabant

Geen kansen voor deze regio

Friesland

Geen kansen voor deze regio

Groningen

Geen kansen voor deze regio

Drenthe

Geen kansen voor deze regio

Gelderland

Geen kansen voor deze regio

Limburg

Geen kansen voor deze regio

Overijssel

Geen kansen voor deze regio

Noord-Holland

Geen kansen voor deze regio

Flevoland

Geen kansen voor deze regio

Zelf een kans insturen?

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.