/

/

Organisaties aan de slag!

Organisaties aan de slag!

Hoe kun je als jeugdhulporganisatie grip krijgen op veilig en weerbaar werken? Met de Complete agressie-aanpak! De projectgroep Agressievrij werken voert op dit moment pilots uit met vier uiteenlopende jeugdhulporganisaties, onder leiding van William Bertrand. Het doel is om deze aanpak in stappen te doorlopen en inzicht te krijgen in wat werkt, wat knelpunten zijn en wat andere jeugdhulporganisaties daarvan kunnen leren. Uiteraard delen we deze resultaten met de hele sector.

 

#F4E2E4

Integraal veilig werken omvat verschillende fases. Dit zijn de fases waarin agressie kan ontstaan, als er sprake van agressie is tot en met melding, evaluatie en nazorg. De integrale aanpak is gericht op continu leren en bijstellen. Beleid en protocollen voor de integrale aanpak van agressie zijn niet statisch, maar vragen om een dynamische aanpak waarbij iedereen binnen de organisatie betrokken is. Daarom heeft iedere pilotorganisatie een projectgroep samengesteld met verschillende functies en rollen, van uitvoerend tot bestuur. Deze combinatie vormt een essentieel onderdeel voor het slagen van de pilot.

Op deze website en via social media houden we je graag op de hoogte van de verschillende stappen die de organisaties zetten tijdens hun eigen proces: laat je inspireren!

 

Welke jeugdhulporganisaties doen mee?

 • Anacare (Echt): een organisatie gespecialiseerd in ambulante begeleiding van multiprobleemgezinnen
 • Het Wonderkind (Lelystad) een organisatie voor opvoedondersteuning voor jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis
 • iHUB Horizon (Rotterdam): een organisatie met jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak
 • Veilig Thuis IJsselland (Zwolle): een organisatie voor advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle organisaties zijn in mei 2022 gestart. De komende maanden volgen we deze vier organisaties bij het werken volgens de integrale aanpak veilig werken.

 

Ervaringen tot nu toe:

Bij alle organisaties halen we de ervaringen op die zij hebben met één bepaalde pijler van de Complete agressie-aanpak.

 • Bekijk hieronder vier filmpjes van jeugdhulporganisaties die verschillende pijlers van de Complete agressie-aanpak hebben getest.

Stappenplan per organisatie:

 1. Een startsessie om stil te staan bij de doelen en stappen van de pilot
 2. Een nulmeting met vragen over hoe iedereen binnen de organisatie veilig werken ervaart en wat verbeterpunten zijn
 3. Een inventarisatie van het bestaande beleid en protocollen met werkafspraken
 4. Bespreken van de uitkomsten van de nulmeting en inventarisatie met management, waarna er doelen en afspraken worden gemaakt over het vervolg
 5. Verschillende verdiepende sessies, waarin we per onderdeel van de integrale aanpak adviezen ophalen en deze aanpassen in bestaand beleid en nieuwe afspraken
 6. Afsluitende sessie voor de hele organisatie om de resultaten toe te lichten

Na de pilot volgt een nameting. Op die manier kunnen we de stand van zaken rondom veilig werken vergelijken met hoe deze was ten opzichte van de nulmeting bij de start van de pilot.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

Zeeland

Geen kansen voor deze regio

Utrecht

Geen kansen voor deze regio

Zuid-Holland

Geen kansen voor deze regio

Noord-Brabant

Geen kansen voor deze regio

Friesland

Geen kansen voor deze regio

Groningen

Geen kansen voor deze regio

Drenthe

Geen kansen voor deze regio

Gelderland

Geen kansen voor deze regio

Limburg

Geen kansen voor deze regio

Overijssel

Geen kansen voor deze regio

Noord-Holland

Geen kansen voor deze regio

Flevoland

Geen kansen voor deze regio

Zelf een kans insturen?

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

  Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
  Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
  Wil je meer informatie? Klik dan hier.