Inspiratie

Alle mooie en succesvolle voorbeelden uit de praktijk, we delen ze hier graag met jou. Er gebeurt namelijk genoeg om trots op te zijn én om van elkaar te leren.

Of je nu jeugdprofessional, hr, facilitair, leidinggevend of bestuurder bent. Samen werken we aan een agressiervrije werkomgeving voor jou en je collega’s. Op ieder niveau. Individueel, met je team, als organisatie, in de regio en landelijk. Leer en inspireer jij mee?

‘Bij Curium was niemand mijn baas’

Gunou Mahmoud (21) kampte, na haar remigratie uit Irak, met een conversiestoornis. Ze werd tussen haar dertiende en haar zestiende geplaatst bij een eindeloze reeks zorg- en hulpverlenende instanties, van ziekenhuis tot MPU en van JeugdzorgPlus tot GGZ. Pas bij de autonomiegroep LUMC Curium in Oegstgeest stelde ze zich open voor de behandeling voor haar PTSS-klachten. ‘Daar gaven ze me vertrouwen en was niemand mijn baas.’ Als ervaringsdeskundige pleit ze nu actief voor gelijkwaardigheid en transparantie in de omgang tussen zorgverleners en cliënten.

‘Ik schopte lekker overal tegenaan, gelukkig was daar ruimte voor’

Met ogenschijnlijk simpele oplossingen kun je in de jeugdhulp heel effectief de-escalerend werken. Inge Vos (31) woonde als puber een jaar bij de residentiële voorziening Het Huis in Amsterdam. Daar kreeg ze aan de ene kant de ruimte voor haar verdriet en boosheid, maar ook een liefdevolle knuffel op de momenten dat ze die zo hard nodig had. ‘Als ze me vasthield kwamen de echte emoties omhoog’

De ervaringen van Anacare met de Complete agressie-aanpak

‘Wat voor mij  vooral een openbaring is, is dat we integrale gedragingen krijgen. Dat is ook de omslag die ik vanuit de nulmeting naar boven heb gehaald’, vertelt teamleider Laurent van @Anacare. Binnen deze organisatie is de Complete agressie-aanpak uitgevoerd en dat leverde heel wat nieuwe inzichten op.

Video afspelen

´Ik word dankzij de kaarten nog maar heel zelden agressief´

Met ogenschijnlijk simpele oplossingen kun je in de jeugdhulp heel effectief de-escalerend werken. Zo kan Ryan (21) dankzij een rode, oranje en groene kaart op een heel eenvoudige manier aan zijn omgeving duidelijk maken hoe hij zich voelt. Groen betekent ‘alles is oké’, rood staat voor ‘laat me met rust’ en oranje zit daartussenin. Omdat Ryan verder niets hoeft uit te leggen aan de mensen om hem heen en zij zo rekening met hem houden, is hij veel minder vaak boos dan vroeger.

‘Veel medewerkers zien het als een ver-van-hun-bedshow’

Steeds meer mensen gebruiken hun toetsenbord om hun boosheid te uiten, ook naar jeugdhulpverleners. Jeugdbescherming west heeft beleid opgesteld om online agressie tegen medewerkers te voorkomen. Laura Vols, communicatiemedewerker, licht het beleid toe en geeft tips.

‘Investeer in een relatie met de cliënt’

Marijke werkt als jeugdbeschermer bij de William Schrikker Groep. Door veel tijd te investeren in het opbouwen van een relatie met cliënten en zich te verdiepen in hun achtergrond heeft ze weinig te maken met agressie.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.