Inwerken en behouden

Een collega goed inwerken in jeugdhulp vraagt aandacht en tijd. Want als werkgever wil je dat nieuwe collega’s zich welkom en ondersteund voelen en graag voor je organisatie willen blijven werken. Maar hoe doe je dat als leidinggevende of collega op een goede manier met een overvolle agenda en een hoge caseload? Alles in het werk om te onderzoeken wat het verschil maakt voor een duurzame carrière in jeugdhulp.

Uitgelicht

Aanpak: Inwerken en behouden

Hoe werk je nieuwe collega’s in jeugdhulp op een goede manier in? De eerste jaren zijn voor hen allesbepalend. Onze aanpak.

 

 

 

Inspiratie

‘Ik begin niet bij management en bestuurders, maar ik kijk gewoon naar de dagelijkse praktijk’

Jos de Blok is de oprichter van Buurtzorg Nederland (sinds 2006), een concept waarmee hij zorg radicaal wil veranderen, zonder managers. Een interview over veranderingen in de zorg, de situatie in jeugdhulp en de sleutel tot succes.

Inspiratie

Op weg naar de humane organisatie: bekijk de aanbevelingen, animatie en praatplaat

Na een uitgebreide verkenning in het veld, pleit de projectgroep Inwerken en behouden ervoor dat jeugdhulporganisaties een omslag maken naar een ‘humane organisatie’. Maar wat bedoelen ze daar precies mee?

Leon van der Zanden

Cabaretier | Trainer | TV-presentator | Dagvoorzitter | Regisseur

28 juni 2022

Kennen jullie Jos De Blok? Eerst zelf wijkverpleegkundige geweest en toen (15 jaar geleden) zelf Buurtzorg Nederland opgezet. Met succes. Met ruim 13.500 medewerkers bedient het inmiddels meer dan 80.000 patiënten. En dat zonder onnodige managers, zonder papieren rompslomp en met zoveel mogelijk tijd en aandacht voor de zorg zelf. Zijn model wordt nu internationaal gebruikt voor de transformatie naar een organisatie waarin het menselijke centraal staat…

Lees meer

#werkgeluk #inspiration #interview #humor #transformatie #buurtzorgnederland #jeugdzorg

Danielle de Bruin

Beleidsadviseur met thema Werkgeluk!

21 juni 2022

Wat een geweldige inspiratiedag in het spoorwegmuseum! En Jos De Blok, nogmaals bedankt voor je verhelderende en inspirerende woorden! Je zegt het gewoon zoals het is, duidelijk en eerlijk. We kunnen echt leren van het voorbeeld wat je hebt gegeven met jouw visie op organiseren. Ik kijk uit naar meer van dat! Op naar sterke jeugdhulp!

Lees meer

#jeugdhulp #allesinhetwerk #inspiratieweek #inwerkenenbehouden

Mireille Molenaar

Coach/trainer jeugdprofessionals, holistisch therapeut i.o. MatriXprofessional/trainer

21 juni 2022

Hier een hele kleine indruk van wat er zich gisteren allemaal afspeelde op de live dag in het Spoorwegmuseum in Utrecht gisteren. Wat fijn om me tussen zoveel inspirerende mensen te kunnen bewegen die allemaal graag de jeugdhulp/jeugdzorg mooier en beter willen maken! Jos De Blok maakte op een nuchtere maar ontzettend duidelijke manier duidelijk wat de basis zou moeten zijn van ons werk, namelijk de hulp aan de kinderen en gezinnen! Alles er om heen moet zo eenvoudig mogelijk geregeld en dienend aan dat waar het allemaal om gaat! …

Lees meer

#jeugdhulpallesinhetwerk #jeugdzorg #jeugdhulp #jeugdprofessionals #inspiratieweek #werkvanuitjehart💚

Zorgbelang Brabant | Zeeland

4 januari 2022

Hoe zorg je dat iedereen het beste uit zichzelf haalt in de jeugdhulpsector? Er is vooral lef voor nodig om hiermee aan de slag te gaan!

Zorgbelang Brabant | Zeeland is betrokken bij het thema ‘Inwerken en behouden van nieuwe medewerkers in de jeugdhulp’. Projectleider Pascalle de Looff- Sevriens doet mee vanuit haar functie als vertrouwenspersoon jeugdhulp:

“𝘐𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵𝘨𝘳𝘰𝘦𝘱 𝘻𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢’𝘴 𝘶𝘪𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘷𝘦𝘭𝘥; 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘫𝘦𝘶𝘨𝘥𝘩𝘶𝘭𝘱𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘴 𝘻é𝘭𝘧. 𝘞𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘮𝘦𝘦 𝘦𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘸𝘦𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘰𝘱 𝘰𝘱 𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘖𝘯𝘻𝘦 𝘸𝘦𝘯𝘴? …”

 

Lees meer

Danielle de Bruin

Jeugdbeschermer| Projectleider Zicht op ICT| Projectlid FCB Inwerken en Behouden| Productowner WIJZ

15 juli 2021

Welke Jaap van Dissel komt de jeugdbescherming helpen?

Een treffende vergelijking! Onze projectgroep Inwerken en Behouden (initiatief van JZ NL, VWS JenV en FNV) heeft het afgelopen jaar onderzocht hoe we de jeugdzorg weer gezond kunnen maken en het vak aantrekkelijk voor jeugdzorgprofessionals. We kunnen veel leren van organisaties die het heel goed doen. Er zijn radicale veranderingen noodzakelijk. Onze aanbeveling volgt!

Lees meer

#allesinhetwerk #inwerkenenbehouden

Mireille Molenaar

'Werk vanuit je hart! 💚 Eigenaar bij MMolenaar Coaching, MatriXprofessional/trainer, holistisch coach. Therapeut i.o

5 juli 2021

Leestip! Vrijdag kwam ik weer terug van mijn fijne (werk)week op Schiermonnikoog! Heerlijke plek om werken en genieten van het mooie eiland te combineren.

Ik werd ook erg blij van het lezen van dit boek; ‘Reinventing organizations’ van Frederic Laloux. Geen pleisters plakken, maar een totaal andere insteek hoe je in organisaties of bedrijven met elkaar samenwerkt. Waar de woorden heelheid, zelfsturing en autonomie veel voorkomen. In de projectgroep #inwerkenenbehouden van de #arbeidsmarkttafel

Lees meer

#boekentip #jeugdzorgprofessionals #organisaties

Jeugdbescherming Overijssel

26 mei 2021

#VACATURE

Samen met Veilig Thuis IJsselland en Raad voor de Kinderbescherming zijn wij op zoek naar een Trainee jeugdzorg. Tijdens dit traineeship krijg je de kans om in 2 jaar bij 3 verschillende organisaties een kijkje in de keuken te nemen…

Lees meer

#kijkjeindekeuken #wijzijnjeugdzorg

Mireille Molenaar

'Werk vanuit je hart! 💚 Eigenaar bij MMolenaar Coaching, MatriXprofessional/trainer, holistisch coach. Therapeut i.o

12 april 2021

Vandaag weer mooie stappen kunnen zetten met onze fijne projectgroep ‘inwerken en behouden nieuwe medewerkers’, onderdeel van de arbeidsmarkttafel.

Ja we hebben 3 good practices gekozen en ja we hebben bepaald naar wie wat ons betreft de taart gaat! …

Maaike Ritzema van Ikema Willeke Morren Danielle de Bruin Pascalle de Looff- Sevriens Irene De Brauw-Pedroz Joni Haimé

Lees meer

#arbeidsmarkttafel #allesinhetwerk #inwerkenenbehouden #jeugdhulp

Henrieke van Diermen

Organisatiecoach | Personal Coach | Counselor| Docent | Programmaleider

17 februari 2021

HR-adviseur wordt Kroegbaas. De cafés zijn dicht, maar bij Karakter gaat deze online open om nieuwe collega’s welkom te heten. Bij de agendatafel Jeugd in Gelderland deelde Sacha Verseput hoe ze dat deed. Gewoon door het te doen. De sfeer zat er meteen goed in. Met een vrolijke noot, koffie en lekkers thuisgestuurd wordt ook de visie gedeeld. En zo versterken organisaties elkaar en hun mensen.

Lees meer

#inspirerend #jeugdhulp #allesinhetwerk

Pascalle de Looff

Vertrouwenspersoon Zorgbelang Brabant | Zeeland

22 november 2020

Vandaag had ik een digitale ontmoeting met Diane Kolle Clustermanager Jeugdbescherming van LJ&R Zeeland-West-Brabant en Midden-Brabant voor het project #Inwerkenenbehouden van #Jeugdhulp #Allesinhetwerk.
Diane benoemde een aantal essentiële ingrediënten die bijdragen aan het binden en boeien van nieuwe medewerkers.

Lees meer

#jeugdhulp #allesvoordejeugd #jeugdzorg #inwerken #behouden

Jack Geelen

Afdelingshoofd beleid en dienstverlening bij gemeente Kapelle

17 oktober 2020

Ik werd benaderd om met Pascalle (lid projectgroep) een gesprek hierover te hebben hoe dat in Kapelle aangepakt wordt. Mijn standpunt: De leidinggevende is volledig verantwoordelijk voor de HRM, dus ook voor het behouden van medewerkers.

Lees meer

#jeugdhulp #allesvoordejeugd #jeugdzorg #inwerken #behouden

Mireille Molenaar

28 oktober 2020

Deze week kwamen we dinsdag voor het eerst in het echt bij elkaar. De projectgroep inwerken en behouden van nieuwe medewerkers. Fijn om elkaar nu ook live te hebben gezien en elkaar beter hebben leren kennen! Om aan de slag te kunnen gaan is jullie input heel belangrijk!

Lees meer

#jeugdhulp #allesinhetwerk #inwerkenenbehouden

"ER IS AL EEN GOED BEGIN GEMAAKT MET HET TERUGDRINGEN VAN DE GROOTSTE ERGERNISSEN IN ONZE BRANCHE"

Yolanda van Aspert, Adviseur beleid werkgeverszaken bij Jeugdzorg Nederland

projectleden

Danielle de Bruin

Beleidsadviseur

De Jeugd- & Gezinsbeschermers

“We moeten van die vele loketten af!”

Irene de Brauw-Pedroz

Jeugd en gezinsprofessional

Jeugdformaat

"Zou er een groter wonder kunnen gebeuren dan wanneer we voor even door elkaars ogen zouden kijken" (citaat van Henry David Thoreau)

Joni Haimé

Adviseur bedrijfsvoering

Raad voor de Kinderbescherming

"Als je het inwerken niet goed regelt met elkaar dan vallen collega’s met bosjes om."

Mireille Molenaar

Coach

Molenaar Coaching

“Ik wil minder administratieve rompslomp zodat we ons meer kunnen richten op het contact met de mensen waar het over gaat”

Pascalle de Looff

Vertrouwenspersoon

Zorgbelang Brabant | Zeeland

“Ik hoor te vaak dat een jongere al de twintigste hulpverlener heeft en dat is nou net wat je niet wil”

Willeke Morren

Adviseur P&O

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

"Het is mijn missie om menselijkheid terug te brengen in organisaties"

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.