Inspiratie

Alle mooie en succesvolle voorbeelden uit de praktijk, we delen ze hier graag met jou. Er gebeurt namelijk genoeg om trots op te zijn én om van elkaar te leren.

Of je nu jeugdprofessional, hr, facilitair, leidinggevend of bestuurder bent. Samen werken we aan een betere start binnen jeugdhulp. Op ieder niveau. Individueel, met je team, als organisatie, in de regio en landelijk. Leer en inspireer jij mee?

Op weg naar een humane jeugdhulporganisatie, wat betekent dat nu precies?

‘Met alleen een goed inwerkprogramma ben je er niet’, is één van de conclusies na vele gesprekken in het veld gecombineerd met literatuuronderzoek. Jeugdhulporganisaties zouden een omslag moeten maken naar ‘humane organisaties’. Maar wat is dat precies?

‘Wij zien onze jeugdbeschermers als topsporters’

Jacqueline Zoutendijk werkt als hr-beleidsadviseur bij Jeugdbescherming west en Inge Kuipers is daar teammanager binnen één van de vijf regio’s. Sinds een paar jaar daagt Jeugdbescherming west haar medewerkers uit om zelf regie te nemen over een gezonde werkbalans. Jacqueline en Inge zijn de kartrekkers van deze aanpak.

‘Ik begin niet bij management en bestuurders, maar ik kijk gewoon naar de dagelijkse praktijk’

Jos de Blok is de oprichter van Buurtzorg Nederland (sinds 2006), een concept waarmee hij zorg radicaal wil veranderen, zonder managers. Met succes: inmiddels werken er 15.000 mensen bij Buurtzorg Nederland. Projectleden Daniëlle de Bruin en Willeke Morren van het project Inwerken en Behouden voelden hem aan de tand over veranderingen in de zorg, de situatie in jeugdhulp en de sleutel tot succes.

Inspiratie nodig? Jeugdbescherming west vertelt over de begeleidingspyramide

Jeugdbescherming west won met het project ‘Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’, de Impactmaker prijs 2020. Met dit project wordt de regie voor de loopbaan ‘teruggegeven’ aan medewerkers. Silvia van Gaal van Jeugdbescherming west vertelt over het belang hiervan en het inzetten van de begeleidingspyramide. Bekijk de video hiernaast.

Video afspelen

‘Werven, inwerken en behouden vraagt om blijvende aandacht’

Met achttien locaties en 2.100 medewerkers is de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) een grote organisatie in de jeugdbeschermingsketen. Sinds de RvdK in 2017 is gestart met het project ‘Werven, selecteren en landen’ wordt stevig ingezet op minder uitstroom van goede medewerkers. Het resultaat tot nu toe is indrukwekkend: in 2016 was de uitstroom na één jaar dienstverband nog zeventien procent, dit is in 2020 al gezakt naar drie procent. Joni Haimé pakt als projectlid het thema ‘leren en ontwikkelen’ op. Doreen Visser neemt vooral het stuk recruitment voor haar rekening. Wat zijn hun ervaringen tot nu toe?

‘De focus op ontwikkeling zit diepgeworteld in onze organisatie’

Maarten Wetterauw werkt sinds 13 jaar als directeur Algemene Zaken bij ggz-instelling Molendrift (Groningen). Veel moeite om nieuwe medewerkers te vinden heeft Molendrift niet: ‘We krijgen veel open sollicitaties en kunnen daardoor zelf selecteren wie bij ons past.’ Waarom is Molendrift zo’n populaire werkgever en hebben ze zo’n lage uitstroom?

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.