Inspiratie

Alle mooie en succesvolle voorbeelden uit de praktijk, we delen ze hier graag met jou. Er gebeurt namelijk genoeg om trots op te zijn én om van elkaar te leren.

Of je nu jeugdprofessional, hr, facilitair, leidinggevend of bestuurder bent. Samen werken we aan aantrekkelijk werkgeverschap binnen de arbeidsmarkt jeugd. Op ieder niveau. Individueel, met je team, als organisatie, in de regio en landelijk. Leer en inspireer jij mee?

‘Met een strikt onderscheid tussen hbo en mbo doe je iedereen tekort’

Maakt een hbo-diploma iemand geschikt voor het werk in jeugdhulp of moet iemand vooral de juiste competenties hebben? Bij Dushi Huis kijken ze naar het laatste. Zij zijn van mening dat er tegenwoordig veel te veel aandacht is voor diploma’s. Bij hen hebben hbo- en mbo-geschoolde medewerkers dezelfde functie. En iedereen krijgt een rol die aansluit bij zijn of haar talent. En toch voldoet Dushi Huis aan dezelfde kwaliteits- en registratie eisen als andere organisaties. Projectleider HR Janneke van den Hoek en Volwassene met de rol van Opvoeder met een mbo-diploma Wouter Abelmann vertellen hoe ze dat doen en vooral waarom.

'Ik vind het heel belangrijk dat organisaties in jeugdhulp de kracht zien van mbo’ers'

Simone Tabak

Persoonlijk begeleider

Team 050

'We weten al dat er een groep mbo’ers staat te popelen om aan de slag te gaan'

Yolanda van Aspert

Adviseur beleid werkgeverszaken

Jeugdzorg Nederland

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.