Tools

Wil je aan ook verkennen wat de kansen en mogelijkheden voor mbo’ers in jeugdhulp zijn, ook in jouw organisatie? Deze tools en tips helpen je op weg.

Functies en taken voor mbo'ers in jeugdhulp

Mbo’ers kunnen op veel verschillende manieren waarde toevoegen in een jeugdhulporganisatie. Uit onze verkenning komen een aantal interessante resultaten over de inzet van mbo’ers.

De kwaliteiten van mbo'ers in jeugdhulp

Mbo’ers zijn van grote waarde in jeugdhulp. Zij hebben bepaalde kwaliteiten die heel goed aansluiten bij het werken in deze sector. Dat blijkt o.a. uit een verkenning die we hebben uitgevoerd bij 19 jeugdhulporganisaties.

Verkenning mbo-professionals in de brede jeugdhulp

Hoe vaak worden mbo’ers ingezet in de brede jeugdhulp? Wat is de meerwaarde van mbo’ers in jeugdhulporganisaties? En waar lopen werkgevers tegenaan als ze mbo´ers willen inzetten? We maakten een ronde langs 19 organisaties en dat leverde deze interessante verkenning op.

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.