‘Met een strikt onderscheid tussen hbo en mbo doe je iedereen tekort’

Maakt een hbo-diploma iemand geschikt voor het werk in jeugdhulp of moet iemand vooral de juiste competenties hebben? Bij Dushi Huis kijken ze naar het laatste. Zij zijn van mening dat er tegenwoordig veel te veel aandacht is voor diploma’s. Bij hen hebben hbo- en mbo-geschoolde medewerkers dezelfde functie. En iedereen krijgt een rol die aansluit bij zijn of haar talent. En toch voldoet Dushi Huis aan dezelfde kwaliteits- en registratie eisen als andere organisaties. Projectleider hr Janneke van den Hoek en Volwassene met de rol van Opvoeder met een mbo-diploma Wouter Abelmann vertellen hoe ze dat doen en vooral waarom.

#f4dde6

‘Door zo strikt onderscheid te maken tussen hbo’ers en mbo’ers ga je voorbij aan iemands potentie. Je doet jezelf als organisatie tekort, je medewerkers maar uiteindelijk vooral de kinderen. Want die ontzeg je zoveel talent, zonde!’ zegt Janneke. ‘Iedereen die bij ons begint, wordt geschoold in de Dushi Methodiek. Daar leren ze die dingen die écht nodig zijn om met deze kinderen te kunnen leven in een Dushi Huis. Zoals hoe je omgaat met ouders en loyaliteit, maar ook met stress. Want de kinderen hebben door hun verleden zo’n hoog stressniveau, dat het heel belangrijk is dat je de rust weet te bewaren. Dat leer je niet op school.’

Onze mbo-collega’s kunnen hbo-niveau prima aan
Janneke: ‘Opleiding was in het begin van Dushi Huis zelfs helemaal geen issue. Maar nu worden steeds meer eisen gesteld, zoals het aantal SKJ-geregistreerde professionals. Daarom zijn we onder druk van de buitenwereld gestart met een EVC-traject, waarin mbo-geschoolde medewerkers kunnen aantonen welke vaardigheden en competenties ze hebben en op die manier een SKJ-registratie kunnen krijgen. We horen van de docent dat onze mbo-collega’s het werk op hbo-niveau echt prima aankunnen. Dat zegt toch genoeg?’

Je moet weten waar je grenzen liggen en wat je kan
Wouter: ‘Doordat wij leven met de kinderen, lopen werk en privé soms door elkaar. Dat houd je alleen vol als je heel goed weet waar je grenzen liggen en kunt doen waar je goed in bent. Bij ons heeft iedereen een rol die past. Ik ben blij dat ik bijvoorbeeld geen planningen hoef te maken. Dat zou me veel te veel stress geven. Ik ben goed in observeren en analyseren en bedenken wat de kinderen nodig hebben. Daarom zet ik de zorgtrajecten uit, schrijf ik de ontwikkelplannen en stem die af met het zorgteam.’

Zoek de ruimte op in de regelgeving
Janneke: ‘En Wouter doet dat heel goed. Er is binnen al die regelgeving écht veel meer mogelijk dan veel mensen denken. Ik zou andere organisaties willen oproepen: zoek die ruimte op. Het platform Jeugdzorg werkt! geeft hierover zelf advies in het project AlleKansenBenut. Zo hebben wij de supervisie rond het maken van ontwikkelplannen in ons zorgteam belegd. Daarin zitten SKJ-geregistreerde professionals, zoals een systeemtherapeut en een orthopedagoog. De Volwassene stemt het ontwikkelplan altijd met hen af. ‘

Zo snijdt het mes aan alle kanten mis
Wouter: ‘Een vriendin van mij werkt als mbo’er bij een andere organisatie. Zij mag bepaalde dingen niet doen, die ze wel zou kunnen. Daar heeft ze last van. Waarom zou je iemand kleiner maken dan nodig? Ik geloof dat die strikte taakverdeling tussen hbo’ers en mbo’ers helemaal geen kwaliteitsverbetering oplevert. De druk bij de hbo’er is alleen maar toegenomen en de mbo’er voelt zich niet voldoende gewaardeerd en uitgedaagd. Zo snijdt het mes toch aan alle kanten mis? Ik hoop dat ons verhaal laat zien dat het ook anders kan.’

De ontwikkeling staat centraal, niet de behandeling

Dushi Huis neemt kinderen op met het perspectief dat zij niet meer terug naar huis gaan en biedt hen een thuis. De kinderen hebben veel meegemaakt en al in meerdere pleeggezinnen en gezinshuizen gewoond. De rol heet ‘Volwassene met de rol van Opvoeder’ en als ze aan het werk zijn, leven de Volwassenen samen met de kinderen; ‘zo gewoon als mogelijk’. Ondanks het rugzakje van de kinderen, staat de ontwikkeling van het kind centraal, niet de behandeling. Dat kunnen zij zo doen doordat zij leven volgens de Dushi Methodiek.

Meer info?

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Nieuwsbrief

Blijf jij graag op de hoogte van de initiatieven van Jeugdhulp. Alles in het werk? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

    Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
    Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
    Wil je meer informatie? Klik dan hier.