/

/

Toekomstkansen

Samenwerken in de regionale arbeidsmarkt

Willem Rutgers is senior programmamanager bij WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden- en Zuid-Gelderland. Sinds een tijdje zitten de negen bestuurders van de regionale  jeugdzorgorganisaties regelmatig om tafel om strategische arbeidsmarktvraagstukken (vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave) voor hun branche te bespreken. ‘De lage instroom en hoge uitstroom van jeugdzorgprofessionals zijn belangrijke thema’s.’

#E3E6DC

Wat is WZW precies?

‘WZW is de werkgeversvereniging van 125 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties in Midden- en Zuid-Gelderland. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector behartigen we als WZW gemeenschappelijke belangen en treden we op als ambassadeur en facilitator. Daarnaast bieden we dienstverlening en fungeren we als netwerk- en kennisplatform. De verbinding zit vooral op het gebied van arbeidsmarktperspectief. We hebben geen commercieel belang, maar organisaties kunnen zich bij ons aansluiten. Samen zoeken we naar een goede balans in de arbeidsmarkt. De laatste jaren zien we binnen zorg en welzijn natuurlijk enorme personeelstekorten. De zorgvraag zal de komende jaren veranderen en fors toenemen door de dubbele vergrijzing en ontgroening. Dit leidt tot vraagstukken zoals de betaalbaarheid, een toenemende schaarste van professionals en verder toenemende druk op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Zo ook voor de jeugdzorg.’

 

Hoe ondersteunen jullie specifiek de jeugdzorgorganisaties?

‘We merkten in onze regio dat de jeugdzorgbestuurders elkaar in deze samenstelling nog niet opzochten. Eerst heb ik deze bestuurders benaderd met de vraag of ze met elkaar om tafel wilden, met WZW als verbindende en faciliterende partij. Iedereen stemde in en dat vind ik kenmerkend voor onze regio: op veel vlakken wordt de samenwerking actief gezocht. En bestuurders denken tegelijkertijd: er zijn al wel héél veel overleggen, dus er moet ook wel wat uitkomen.’

 

Wat bespreken jullie zoal tijdens die bijeenkomsten?

‘We hebben nu drie bijeenkomsten gehad waarbij verschillende onderwerpen op tafel kwamen. Denk bijvoorbeeld aan alle technologische ontwikkelingen die bestuurders met elkaar kunnen uitwisselen. Ook de lage instroom en hoge uitstroom van jeugdzorgprofessionals zijn belangrijke thema’s. Over dat laatste onderwerp zijn we ook met uitvoerende professionals in gesprek gegaan. Die zeiden vervolgens dat het niet noodzakelijk ligt aan het slechte imago dat de jeugdzorg heeft, maar dat er actie moet worden ondernomen op het behoud van medewerkers. En dat kan, volgens hen, vooral door een realistisch beeld te geven van het werken in deze sector. Zo weten de nieuwe medewerkers beter waar ze aan beginnen en vallen ze minder snel uit.’

Het ging dus niet zozeer om imago, maar om betere voorlichting?

‘Inderdaad. Het gaat veel meer om het begeleiden van medewerkers die net van de opleiding afkomen, en ook om zij-instromers voor wie de jeugdzorg nieuw is. Wat we bijvoorbeeld zien is dat nieuwe medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Soms is er sprake van een slechte inwerkperiode waardoor jonge en/of nieuwe medewerkers teveel aan hun lot worden overgelaten. Gelukkig is er op dat terrein ook al veel verbeterd inmiddels.’

 

Welke concrete acties komen er tot nu naar boven?

‘We zijn nog volop met elkaar in gesprek en wat mij nu al opvalt aan de bestuurders is dat ze daadwerkelijk kiezen om over de grenzen heen te kijken. Ze gaan terug naar de basis: het kind. De zoektocht is nu: ‘wat is onze gezamenlijke opdracht?’, want dit is wat deze bestuurders bindt. Daarmee kunnen ze samen een vuist maken en de gezamenlijke uitdaging aangaan.’

 

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

‘We zitten nu met elkaar in de fase van het omzetten van onze ideeën naar een concreet plan. Of anders gezegd: we zijn nu aan het divergeren, en gaan naar een fase van convergeren. Het zoeken naar het benodigde budget maakt ook onderdeel uit van deze fase. In grote lijnen kan ik nu al zeggen dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de activiteiten die we voor ogen hebben. Sowieso zoeken we vanuit WZW vaak de samenwerking met de onderwijsinstellingen in onze regio, om te kijken hoe we van elkaar kunnen leren. Ook denken we aan een buddysysteem voor nieuwe medewerkers, dat we in elke organisatie kunnen inbedden. Zoals we nu bijvoorbeeld al doen in de VVT.

 

Welke eerste stap zouden andere regio’s kunnen zetten om ook zo’n bestuurdersoverleg te organiseren?

‘Het klinkt simpel, en dat is het eigenlijk ook: wij kennen al onze bestuurders persoonlijk en onderzochten met hen in een eerste overleg of zij voldoende nut en noodzaak zagen in het branche specifiek samenkomen om arbeidsmarktvraagstukken te bespreken en gezamenlijke acties te initiëren. Dat persoonlijke werkt goed. Je vindt elkaar op visie en urgentie. Zorg ook dat het aantrekkelijk is door concrete onderwerpen op de agenda te zetten en laat het eigenaarschap bij de organisaties. En zorg dat je aandacht besteed aan een goede kennismaking onderling. Dat maakt het makkelijker om samen over de eigen grenzen heen te kijken.’

Aan de slag

Ontdek vacatures in jeugdzorg via Ikzorg. en Medivacature

Ontdek vacatures in het sociaal domein

Bekijk een overzicht van alle functies in jeugdhulp

Bekijk de kansen om aan de slag te gaan in de jeugdhulp in Amsterdam

Tips om goed te solliciteren: creatief solliciteren, online solliciteren en omgaan met lastige sollicitatievragen

www.waardomvoortewerken.nl: voor alle activiteiten van WZW

Regionale arbeidsmarktcijfers WZW (per thema en per branche)

Landelijke arbeidsmarktinformatie van verschillende RegioPlus-organisaties

Kansen in de regio

Friesland

Groningen

Drenthe

Noord Holland

Flevoland

Overijssel

Utrecht

Gelderland

Zuid Holland

Zeeland

Noord Brabant

Limburg

#jeugdhulp #allesinhetwerk

Lees verder

Het gaat niet om imago, maar om behoud

Jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Gelderland én Ambassadeur Jeugd: Jan Pieter Meijer is het allebei. Vanuit zijn inmiddels jarenlange ervaring in de jeugdzorg zet hij zich in voor het schetsen van een realistisch beeld voor medewerkers die net komen kijken.

Basis moet wel op orde zijn

Robert Kool is mobiliteitsadviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hij juicht het toe dat medewerkers over de grenzen van hun eigen organisatie kijken.  Tegelijkertijd ziet hij dat organisaties hier soms mee worstelen.

Doorleef samen de kernwaarden van je organisatie

Als hr-manager van het bankwezen naar jeugdhulp: is dat een grote stap? Jeanette van der Horn – van den Bos besloot begin 2020 de sprong te wagen en kwam in dienst bij Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen. Een mooi gesprek over lef, kernwaarden en leiderschap.

Zeeland

Zeeuwse vacaturebank

Alle Zeeuwse vacatures én stages op één plek. Vacatures, opdrachten én stageplaatsen in Zeeland, voor WO, HBO & MBO, centraal te vinden en goed selecteerbaar.

ViaZorg

Dé vacaturesite voor zorg en welzijn in Zeeland. Op ZZ.nl vind je alles over werken en leren in de zorg- en welzijnssector in Zeeland.

Utrecht

Meet & Match zorg en welzijn | 25 oktober

Informeel kennismaken met zorg- en welzijnsorganisaties in regio Amersfoort? Advies van een loopbaancoach? Kom naar de Meet & Match!

Vacatures | Utrechtzorg

Werken en leren in zorg en welzijn.

Zuid-Holland

Vacatures | Loopbaanportal Care2Care

Voor professionals. Voor organisaties. Voor een regio die werkt!

Vacaturebank | Zorgenwelzijnplein

Hier vind je alle informatie over leren én werken in de zorg en welzijn in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Het Zorg en Welzijn Plein is bedoeld voor scholieren, werkzoekenden en werknemers in de zorg- en welzijnssector.

Noord-Brabant

Talentenmarkt Sociaal Domein | 11 november

Maak op een laagdrempelige manier kennis met zorg- en welzijnsorganisaties bij jou in de buurt!

Vacatures | BrabantZorg

Werken en leren in zorg en welzijn. Via dit overzicht vind je alle zorg en welzijn vacatures in Noord-Brabant.

Friesland

Vacatures in Noord-Nederland | ZorgpleinNoord

ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt medewerkers en werkgevers.

Groningen

Vacatures in Noord-Nederland | ZorgpleinNoord

ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt medewerkers en werkgevers.

Drenthe

Vacatures in Noord-Nederland | ZorgpleinNoord

ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt medewerkers en werkgevers.

Gelderland

Vacatures | Werken in Zorg en Welzijn

Alles over werken, leren en je ontwikkelen in jeugdhulp Gelderland.

De Werkgeverij

De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg. De partners delen onderling werk en medewerkers, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen.

Limburg

Banenrijk Limburg

De vacaturebank van Limburg. Klaar voor een nieuwe uitdaging?

Zorgnet Limburg

Aarzel niet en zet jouw eerste of volgende stap in zorg en welzijn in gang! Bij het Loopbaanloket vind je dé handvaten die jij nodig hebt om jouw toekomst vorm te geven. Of je nu op het punt staat je carrière te beginnen of je loopbaan verder te ontwikkelen.

Overijssel

Vacatures in de zorg in Oost-Nederland | ZorgSelect

Zoek vacatures in de zorg in Oost-Nederland.

Noord-Holland

Vacatures | Infopunt Zorg

Infopunt Zorg is hét platform voor informatie over werken en opleiden in de sector Zorg en Welzijn. Ontdek jouw mogelijkheden in de regio’s Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

Kom werken in de zorg

Op deze site van Sigra vind je alle vacatures in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. In Sigra zijn ruim 120 organisaties verenigd, met samen meer dan 130.000 medewerkers.

Werken in Jeugdhulp Amsterdam

In jeugdhulp zijn er op elk moment van jouw carrière kansen. Of je nu net klaar bent van school, al veel ervaring hebt, of als je vanuit een andere sector wilt instromen. Ontdek meteen wat jouw kansen zijn!

Flevoland

Vacatures | ZowelWerk

Op deze site vind je alles over leren, werken en je ontwikkelen in zorg en welzijn in Flevoland. Ontdek hier welke mogelijkheden er voor jou zijn.
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.