De emancipatie van de professional

Hoeveel ruimte krijg jij om je werk uit te voeren op jóuw manier? En hoe neem je als jeugdhulpprofessional je positie in, zodat jij echt kunt doen waar je voor staat en waar we met elkaar voor staan? Daar gaat het project ‘De emancipatie van de professional’ over.

 

 

Uitgelicht

Aanpak: De emancipatie van de professional

Hoeveel ruimte krijg jij om je werk uit te voeren op jóuw manier? En hoe neem je als jeugdhulpprofessional je positie in? Onze aanpak: samen met jeugdhulpprofessionals onderzoeken hoe we dit samen beter kunnen organiseren.

Inspiratie

De Gouden Microfoon: jeugdbeschermer Cato

De Gouden Microfoon is voor iedereen in jeugdhulp die voor voor zichzelf opkomt en zijn of haar professionele ruimte pakt. En daarmee collega-professionals inspireert! Waarom pakt jeugdbeschermer Cato de Gouden Microfoon?

Ook meedoen aan de Gouden Microfoon? Stuur een mail naar jeugdhulpallesinhetwerk@fcb.nl

 

Inspiratie

Podcast 'Professional vanuit je hart' met Mirjam van de Guchte en Senada Nikocevic

“Emoties zijn te begrijpen, maar wanneer wordt het agressie?” Mirjam van de Guchte en Senada Nikocevic in gesprek over agressie. “Als je jezelf niet goed genoeg kent, weet je niet goed wanneer je agressie kan de-escaleren of het juist escaleert door je houding of gedrag.” Luister hier naar aflevering 122 van de serie ‘Professional vanuit je hart’, door Mascha Struijk: https://lnkd.in/eF-2PF4W

Mireille Molenaar

Coach/trainer jeugdprofessionals, psychosociaal therapeut, MatriXprofessional/trainer

28 september 2022

Vandaag weer een hele fijne en leerzame bijeenkomst van de projectgroep ‘Emancipatie van de Jeugdprofessional’ van de arbeidsmarkttafel.

Samen bezig zijn met, hoe ga je in je kracht staan, hoe blijf of beter gezegd, word je jezelf? Een mooi thema waar we binnenkort ook meer mee naar buiten zullen treden…

Lees meer

#jeugdhulpallesinhetwerk #arbeidsmarkttafel #emancipatievandejeugdprofessional #jeugdprofessionals #jeugdhulp #jeugdzorg

Matthijs Laurs

Partner in Change | Op naar meer werkgeluk! | cultuurontwikkeling in de zorg

23 september 2022

“Het is belangrijk dat je professionals een stem geeft in wat er veranderd moet worden, zij doen namelijk het werk”, zegt Danielle de Bruin over een betere jeugdzorg. Maar, voegt ze toe: de zorgmedewerker draagt ook een verantwoordelijkheid voor het ontstaan van werkgeluk.

Dit, en nog veel meer in de podcast #Dezorggezondvanbinnenuit!

Lees meer

Summer Koster

Enthousiaste trainer, adviseur en teamcoach Sociaaldomeinonline

21 september 2022

Reflectie is sexy! Kom ik weer…
Wekelijks zoek ik manier om thema’s met verschillende werkvormen aan te raken en reflectie echt weer op de kaart krijgen. Hier zie je een groot sociaal team in dialoog over professionele autonomie…

Lees meer

#methodischereflecteren #professioneleautonomie #sociaaldomein #intervisie #teamcoach

Kevin Scholte

Ambassadeur Jeugd | De Koppeling | Amsterdam

17 september 2022

Vandaag bij de dag van de jeugdzorgprofessional een workshop mogen verzorgen met Jan Pieter Meijer en Lytitia van Binsbergen over ‘professionele ongehoorzaamheid’.
Als samenvatting een spoken word geschreven…

Lees meer

#ikbenhier #ikbendaar

Jan Pieter Meijer

Ambassadeur Jeugd | Jeugdzorg Blogger Crisisspecialist Spoedeisende Jeugdzorg

17 september 2022

Dag van de Jeugdprofessional! Samen met Kevin Scholte en Lytitia van Binsbergen mocht ik een workshop ‘Professioneel Ongehoorzaam’ verzorgen.

Blijven we onzichtbaar? Handelen we vanuit kaders? Lekker veilig en correct? Of durf je te gaan voelen…

Lees meer

#professioneel #jeugdzorg #jeugdbescherming #ambassadeurjeugd #dagvandejeugdprofessional

Jan Pieter Meijer

Ambassadeur Jeugd | Jeugdzorg Blogger Crisisspecialist Spoedeisende Jeugdzorg

10 augustus 2022

Hieronder een citaat uit bijgevoegd interview met Jurja Steenmeijer op Sociale Vraagstukken. Ik schrok wel een beetje. Hoe onderbouw ik mijn handelen? Intuïtief? Op basis van bronnen? Beiden? Stof tot nadenken. Misschien goed om het interview eens te lezen… Ik heb haar boek over professionele autonomie gelijk besteld…

Lees meer

#jeugdzorg #jeugdbescherming #ambassadeurjeugd #professioneleautonomie

Sociaal Domein Online

10 augustus 2022

𝗱𝗲 𝟱 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗿𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲

Professionele autonomie, de ruimte die jij als professional hebt om in complexe vraagstukken de richting te bepalen. De invloed die je hebt in het leven van de ander en je bewust zijn van deze macht en afhankelijk. We delen 5 belangrijke principes..

Lees meer

#autonomie #professioneleautonomie #sociaaldomein #samenwerken #samenwerkendoorteverbinden

Sander Mook

Zorgcoördinator bij Groei en Glunder | Ambassadeur Jeugd Nederland

7 juli 2022

Zo kan het ook! Een rubriek van het vakblad Zorg+Welzijn waar ik een interview heb mogen geven aan Eva Prins over professionele autonomie. Waar het buigen of breken van regels en/of protocollen het verschil kan maken voor de ouders en de kinderen waar wij ons voor inzetten. De regels en protocollen zijn er immers om ouders en kinderen te bedienen. Niet andersom. Durf jij te doen wat er gedaan moet worden? …

Lees meer

#groeienglunder #jeugdhulp #jeugdzorg #jeugd #jeugdwet #ambassadeursjeugd #BPSW #NVO #NJI #SKJ #BPJ #levvel #fibbe #timon #familysupporters

Mireille Molenaar

Coach/trainer jeugdprofessionals, holistisch therapeut i.o. MatriXprofessional/trainer

20 juni 2022

Vandaag is de inspiratieweek van Jeugdhulpallesinhetwerk begonnen! Vanmorgen mocht ik in het kader van deze week het webinar ‘Kun jij doen waar jij voor staat’ geven. Enthousiaste en bevlogen jeugdprofessionals namen hieraan deel. Professionals die graag het verschil willen maken voor jongeren en hun ouders! Er kwamen belemmerende factoren langs waardoor het nu vaak lastig is om te kunnen doen waar je voor staat…

Lees meer

#jeugdhulpallesinhetwerk #emancipatie #jeugdprofessionals #jeugdhulp #jeugdzorg #humaneorganisaties #inspiratie #verbinding #contact #authentiek #lef #zelfvertrouwen #werkvanuitjehart💚

Summer Koster

Enthousiaste trainer, adviseur en teamcoach Sociaaldomeinonline en pedagoog en veranderkundige ondernemer bij Summer consultancy .

21 juni 2022

Online inspiratie groeimindset! Nieuwe manieren van casuïstiek en vraagstukken bespreken. Ditmaal aan de hand van de groeimindset en hoe we door simpele vragen, een ander perspectief, contact en samenwerking hebben. Onze bijdrage aan de Jeugdzorg werkt! Inspiratieweek. Heerlijk om zo in dialoog te zijn met jeugdzorgprofessionals. Allemaal hebben we genoten en is men een flinke dosis inspiratie rijker. Met een huppel sluit ik de fijne werkdag af.
Dankbaar dat ik dit heb mogen bijdragen.

Waar ben jij vandaag dankbaar voor?

Lees meer

#werkgeluk #inspiratieweek #reflectie

Zorgbelang Brabant | Zeeland

4 januari 2022

Hoe zorg je dat iedereen het beste uit zichzelf haalt in de jeugdhulpsector? Er is vooral lef voor nodig om hiermee aan de slag te gaan!

Zorgbelang Brabant | Zeeland is betrokken bij het thema ‘Inwerken en behouden van nieuwe medewerkers in de jeugdhulp’. Projectleider Pascalle de Looff- Sevriens doet mee vanuit haar functie als vertrouwenspersoon jeugdhulp:

“𝘐𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵𝘨𝘳𝘰𝘦𝘱 𝘻𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢’𝘴 𝘶𝘪𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘷𝘦𝘭𝘥; 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘫𝘦𝘶𝘨𝘥𝘩𝘶𝘭𝘱𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘴 𝘻é𝘭𝘧. 𝘞𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘮𝘦𝘦 𝘦𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘸𝘦𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘰𝘱 𝘰𝘱 𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘖𝘯𝘻𝘦 𝘸𝘦𝘯𝘴? …”

Lees meer

projectleden

Danielle de Bruin

Beleidsadviseur en werkgelukdeskundige

Irene de Brauw – Pedroz

Jeugd- en gezinsprofessional

Leon van der Zanden

Projectleider, coach, cabaretier en presentator

Lisa Philips

Actieonderzoeker Jeugdhulp

Mireille Molenaar

Coach en trainer jeugdprofessionals

#jeugdhulp #allesinhetwerk

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van cookies.
Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord.
Wil je meer informatie? Klik dan hier.