Video afspelen

Arbeidsmarkttafel Jeugd

De Arbeidsmarkttafel Jeugd is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Ministeries VWS en J&V. Door bij te dragen aan continuïteit en stabiliteit werken we samen aan een sterkere arbeidsmarkt. We jagen aan, stimuleren, verbinden en vermeerderen wat goed werkt. Alles in het werk voor jeugdhulp die ertoe doet. Bekijk de animatie!

Wil jij ook meedoen? Dat kan! Per thema is een projectgroep met collega’s uit het veld actief. Bespreek suggesties en ideeën of laten weten als je andere ideeën hebt. 

Alles in het werk!

Wij zijn trots op onze sector en op alle collega’s die elke dag weer klaar staan voor de jeugd. Helaas zorgen o.a. hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel ervoor dat veel van deze gepassioneerde collega’s uitvallen of de sector verlaten. Deze knelpunten gaan we aanpakken. In het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg werken Jeugdzorg Nederland en de vakbonden samen aan een gezonde arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. De activiteiten van Jeugdhulp.Alles in het werk vormen een extra impuls van partijen samen met de Ministeries VWS en JenV.

Via Jeugdhulp. Alles in het werk delen we ervaringen, succesverhalen en kennis. We zoeken elkaar op en vermenigvuldigen wat werkt. Samen met professionals, medewerkers en het brede netwerk van de gehele branche gaan we voor behoud van collega’s en een sector waarin het lekker werken is. Leidinggevenden, bestuurders, ketenpartners en alle andere jeugdwerkers. We hebben jullie hard nodig en zetten alles in het werk voor deze zeven concrete, doelgerichte thema’s:

In w er k en en behouden Blijf v oor de jeugd A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie v an de p r o f essional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional
In w er k en en behouden Blijf v oor de jeu g d A ant r ek k elij k e o r g anis a tie Ag r essievrij w er k en Arbeidsmarkteffecten SKJ- re gi s t r a tie Mbo e r s in jeu g dhulp De emancipatie van de professional

Met deze thema’s willen we een positieve energie creëren en het imago van de gehele sector een boost geven. We stellen middelen beschikbaar die zowel de medewerkers en organisaties kunnen worden gebruikt. Goede initiatieven kunnen rekenen op extra ondersteuning, waarbij we inzetten op wat we hebben (expertise, financiële middelen of communicatieve aandacht). Alles om bij te dragen en moeilijk te vervullen vacatures, uitstroom, mismatch, werkdruk en verzuim het hoofd te bieden. Want met alleen praten gaan we de wereld niet veranderen. Het is tijd voor echte actie en daarom vinden wij dat elke intentie of actie toegejuicht en ondersteund moet worden.

Lees hier: Kamerbrief over de Arbeidsmarkttafel Jeugd ( 17 december 2019)

leden van de werktafel

Maaike van der Aar

Landelijk bestuurder

FNV Zorg & Welzijn

"We delen ervaringen met de rest van het veld"

Oscar Overbeek

Landelijk bestuurder

CNV Zorg & Welzijn

“We zorgen er samen voor dat medewerkers zicht hebben op hun kansen binnen de sector.”

Yolanda van Aspert

Adviseur beleid werkgeverszaken

Jeugdzorg Nederland

"Het hele veld zet zijn schouders eronder"

Gusta Jessen

Senior beleidsmedewerker

Ministerie VWS

"Samen de schouders eronder"

leden van de regietafel

Annemarieke Taal

Afdelingshoofd directie Jeugd

Ministerie VWS

"Samen de schouders eronder"

Milja Braam

Milja Braam

Coördinator Jeugdbescherming

Ministerie J&V

Paul van der Linden

Bestuurder Vitree

Jeugdzorg Nederland

Maaike van der Aar

Landelijk bestuurder

FNV Zorg & Welzijn

"We delen ervaringen met de rest van het veld"

Albert Spieseke

Bestuurder

Vakbond CNV

ondersteuning

Hans Schirmbeck

Hans Schirmbeck

Onafhankelijk voorzitter

Arbeidsmarkttafel Jeugd

Henrieke van Diermen

Programmaleider

Arbeidsmarkttafel Jeugd

"We willen de vicieuze cirkel doorbreken"

Johan Ketelaars

Johan Ketelaars

Secretaris bestuur

Platform Arbeidsmarkt Jeugd en cao

''Ik heb bewondering voor jeugdzorgwerkers''

#jeugdhulp #allesinhetwerk